Het zomernummer van Museumpeil focust op vrijwilligerswerk in de Nederlandse en Vlaamse musea. Niet toevallig, want ook in de museumsector is vrijwilligerswerk volop aan het veranderen.
Op 18 september organiseren we samen met verschillende partners een werksessie over de gebreken van het huidig financieel systeem, om vervolgens op zoek te gaan naar alternatieve handelswijzen. Vertrekpunt is onze specifieke rol als culturele actoren.
De analyse van vacatures in de sector liegt er niet om: publieksbemiddelaars zijn erg gewild op de arbeidsmarkt. Mogen wij daarom het aanbod én de vraag van het Postgraduaat Cultuureducator van Hogeschool PXL kort aan u voorstellen?
Op 25 juni lanceerde erfgoedcel Kusterfgoed haar Beeldbank Kusterfgoed met een prachtige collectie oude foto’s, prentbriefkaarten, tekeningen en affiches. De erfgoedcel realiseert hiermee een van de belangrijkste projecten van haar beleidsperiode.
De Refugee Walk op 30 september in Mechelen is een tocht van 40 km waarmee Vluchtelingenwerk Vlaanderen deelnemers uitdaagt in de voetsporen van vluchtelingen te treden. Wandel mee en toon je solidariteit met mensen op de vlucht.
Beamish Museum is voorloper in het ontwikkelen van activiteitenprogramma’s met focus op welzijn en gezondheid. Bruce Davenport en Michelle Kindleysides komen tijdens Participation in cultural heritage for mental health recovery vertellen over die welzijnsactiviteiten.
Het Belgian Carillon Heritage Committee organiseert op 30 november de tweede inspiratiedag over de rol van de beiaard in het leven van lokale gemeenschappen. Noteer alvast in uw agenda.
Met het jaarlijks campagneweekend Dag van de Trage Weg, op 20 en 21 oktober, zetten duizenden wandelaars, fietsers en ruiters in heel Vlaanderen trage wegen in de kijker. Doet u ook mee?
Een efficiënt aanbod is in de eerste plaats een duurzaam aanbod. Het vraagt immers tijd om impact te hebben op het welzijn van mensen. Dat is ook de filosofie achter de sessiereeks van Kleine documenten, Grote verhalen.
Tijdschrift 'faro' presenteert in dit zomernummer een uitgebreid focusdossier over de voor- en nadelen van de verzelfstandiging van musea. Met analyses, vooraanstaande stemmen en voorbeelden van zowel binnen- als buitenlandse cases.
Geestelijke gezondheidszorg: wie er niet mee te maken heeft, loopt er doorgaans met een grote boog omheen. Die stigmatisering blijft een probleem.
Tot 15 januari konden cultureel-erfgoedorganisaties bij het Departement CJM een werkingssubsidie aanvragen onder het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet voor de periode 2019-2023. Het is de eerste keer dat alle deelsectoren dat samen voor een nieuwe beleidsperiode konden doen.