Cultureel erfgoed krijgt prioriteit in de Erasmus+ oproep 2018. We wijzen u de weg naar meer informatie over deze oproep, de schrijfsessies en de aanvraagformulieren.
132 culturele projecten van bovenlokaal belang krijgen subsidies in het kader van de transitiereglementen. Dat heeft Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz bekendgemaakt op 13 december.
De Provincie Oost-Vlaanderen schrijft jaarlijks enkele prijzen historisch onderzoek uit. In 2017 was dat, en wel voor de laatste keer, in de disciplines heemkunde en geschiedenis. De deputatie kende deze prijzen respectievelijk toe aan Hilaire Liebaut en aan Lies Vervaet.
Die vraag staat centraal in 'Bob', een prachtige podcast over hoe ons geheugen werkt. Een glansrol is weggelegd voor archieven en erfgoedbibliotheken.
In het septembernummer van 'faro' kon u meer lezen over het verrassende en omvangrijke erfgoed dat met Reynaert de Vos te maken heeft. En zopas verscheen ‘Vossensprongen’, een “piepklein gratis vossenboek”.
Vanaf 1 januari zorgt Vlaanderen voor een gratis verzekering voor vrijwilligers. Organisaties kunnen zo’n verzekering afsluiten voor hun vrijwilligers. Dat heeft minister van Cultuur Sven Gatz bekendgemaakt.
Samen met tachtig andere organisaties ondertekende SA&S een open brief die EU-president Donald Tusk en andere EU-vertegenwoordigers en ministers van lidstaten erop wijst dat het niet de goede kant opgaat met de Europese auteursrechthervorming.
Op 7 december werd EYCH18 feestelijk geopend in Milaan. U denkt dat het Europese beleidsniveau misschien een (te) ver-van-uw-bedshow is? Als lid van het Europese Stakeholder’s Committee hoopt Olga Van Oost u van het tegendeel te overtuigen.
Het Overleg Cultureel Erfgoed (OCE) roept iedereen in de cultureel-erfgoedsector op om op 18 december tussen 13 en 14 uur deel te nemen aan een manifestatie in de Koolstraat in Brussel (kabinet van minister Sven Gatz).
Vanaf 1/1/2018 worden de culturele bevoegdheden en initiatieven van de provincies overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap en de gemeenten. In het kader hiervan worden de provinciale erfgoeddatabanken Erfgoedinzicht, Erfgoedplus en Donnet vanaf dan beheerd en ondersteund door het Departement CJM.
Het MovE Invulboek is vervangen door het Invulboek Erfgoedinzicht. Om in de toekomst beter in te spelen op veranderende noden van erfgoedregistratoren is het invulboek bovendien een wiki geworden.
Op zaterdag 25 november reikte de Provincie West-Vlaanderen haar tweejaarlijkse Erfgoedprijs uit. Laureaten waren het Wielermuseum voor de tijdelijke expo 'Koers is religie' en Jan Trachet, voor zijn onderzoek naar middeleeuwse havensites.