De jongste editie van het tijdschrift 'rekto:verso' brengt u een special over dekoloniseren. Verschillende auteurs werkten mee aan het nummer, met onder meer een artikel over etnografische collecties in musea.
In het lentenummer van faro diepen we in een uitgebreid themadossier de relatie tussen ‘de buurt’ en de erfgoedsector uit. Waarom vinden mensen hun buurt zo belangrijk? En hoe komt het dat ze zich ermee verbinden, en hoe?
De Museums Association in het Verenigd Koninkrijk lanceerde deze maand een toolkit voor musea om hun sociale impact op de gemeenschappen waarin ze actief zijn te meten.
Op 21 september 2018, Internationale Dag van de Vrede, luiden in heel Europa de klokken. De Vlaamse overheid ondersteunt dit initiatief en roept alle beheerders en eigenaars van klokken op om hieraan mee te doen.
Op zondag 22 april zwaaien 509 erfgoedinstellingen en verenigingen hun deuren open voor Erfgoeddag. Samen presenteren ze een veelkleurige waaier van 700 gratis activiteiten rond het thema 'Kiezen'. Het volledige programma vindt u op www.erfgoeddag.be.
De rondreizende fototentoonstelling ‘Boeken met een hoek af’ is een initiatief van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek om het brede publiek te laten kennismaken met de verschillende soorten schadebeelden die boeken kunnen hebben.
Sinds 1 januari 2018 zorgt Vlaanderen voor een gratis verzekering voor vrijwilligers. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk organiseert een bevraging over deze gratis verzekering.
Tijdens zijn stage in het ADVN in Antwerpen verdiepte Jens Bertels zich in de omgang met controversieel archief. Dit resulteerde in een proefschrift dat nu door VVBAD gehonoreerd werd met de Ger Schmookprijs 2017.
In mei 2019 vindt in Stockholm de vierde editie plaats van IPM - Integrated Pest Management, een internationale conferentie over de bestrijding van insecten in erfgoedcollecties. Momenteel loopt er een oproep tot het inzenden van bijdragen.
Terwijl de voorbereidingen voor het volgende Groot Onderhoud, op 9 november 2018 in het Vlaams Parlement, volop aan de gang zijn, blikken we nog een keer terug op de editie 2017.
Participatie. De term duikt de laatste jaren om de haverklap op in het maatschappelijk debat. Ook in het erfgoedveld. Maar wat moet er nu precies onder participatie verstaan worden? Kom mee op Expeditie Participatie en verneem er alles over!
Laat studenten proeven van het werk in de cultureel-erfgoedsector en dien vandaag nog een stageplaats of een thesisonderwerp in. Zo bepaalt u mee wat de generatie van morgen allemaal moet kennen en kunnen.