Silke Jacobs en Lamia Kocaman winnen Olbrechtsprijs

Silke Jacobs en Lamia Kocaman, winnaars van de Olbrechtsprijs

Op 8 juni 2024 wonnen Silke Jacobs en Lamia Kocaman met hun scriptie Transnational home-making in Gent. Vrouwen met een Turkse migratieachtergrond (ver)bouwen in Wondelgem. Twee volumes: de observatie en de analyse de Olbrechtsprijs voor masterscripties. Ze werden daarbij in de bloemetjes gezet door Els De Palmenaer, voorzitter van het Olbrechtsgenootschap. 

Silke en Lamia  studeerden met de gelauwerde scriptie af aan de vakgroep ingenieurswetenschappen en architectuur Gent (ingediend in 2022-2023) onder promotorschap van prof. dr. Luce Beeckmans en prof. dr. Johan Lagae. In aanwezigheid van familie, vrienden en bestuursleden van het Olbrechtsgenootschap werd hun werk geprezen.

De scriptie onderzocht hoe vrouwen met een Turkse migratieachtergrond (ver)bouwen in Wondelgem. De focus ligt op de vrouw omdat zij in de onderzochte woningen vaak de rol van homemaker krijgt toegewezen en die ook claimt. De focus op (ver)bouwen is essentieel: het impliceert een vrijheid tot creatie waarover de vrouw zeggenschap heeft. Op die manier krijgen we inzicht in hoe ze graag wil wonen. Het onderzoek probeert te achterhalen of hierbij een nieuwe architecturale categorie ontstaat. Met andere woorden: voegt het transnationale huis iets toe aan het suburbaan wonen in Wondelgem?

Het werk sluit naadloos aan op de criteria, verbonden aan de doelstellingen van het Olbrechtsgenootschap. De prijs is toegekend op basis van:

  • de hoge kwaliteit, het vernieuwende aspect en de relevantie van de onderzoeksvraag;
  • de piekfijne vormgeving met visuele hulpmiddelen zoals het fotomateriaal en plattegronden;
  • de zeer heldere opbouw van de thesis en de toegankelijk geformuleerde taal;
  • de toegepaste methodologie met juiste referenties aan theoretische kaders.

Wat het meest werd gewaardeerd is:

  • de multidisciplinariteit van hun onderzoek,
  • hoe de studenten hun veldwerk hebben gecombineerd met wat ze ‘reflection action' noemen.
  • en hoe ze daarbij elkaar en hun eigen blik voortdurend in vraag hebben geteld en er openlijk over schreven.
Olbrechtsprijs © Olbrechtsgenootschap
Olbrechtsprijs © Olbrechtsgenootschap
Olbrechtsprijs © Olbrechtsgenootschap
Olbrechtsprijs © Olbrechtsgenootschap
Olbrechtsprijs © Olbrechtsgenootschap
Olbrechtsprijs © Olbrechtsgenootschap
Olbrechtsprijs © Olbrechtsgenootschap
Olbrechtsprijs © Olbrechtsgenootschap

Wie was Frans M. Olbrechts en wat is het Olbrechtsgenootschap?

Frans M. Olbrechts was een Belgische volkskundige en etnoloog-antropoloog (geboren in 1899). Hij  overleed in 1958, toen in de hoedanigheid van directeur van het Koloniale museum van Belgisch-Congo (nu AfricaMuseum).

Ruim 10 jaar later, in 1968 richtte zijn weduwe Margriet Maurissens de stichting op ter nagedachtenis van haar echtgenoot, professor en directeur. Met als doel de bevordering van Europees cultuurhistorisch onderzoek. De financiële middelen van de stichting worden ingezet voor de toekenning van de Olbrechtsprijs voor onderzoek en studies op het domein van Europees cultuurhistorisch en antropologisch onderzoek.

In 2023 voerde het Olbrechtsgenootschap een belangrijke koerswijziging door. Vanaf dan werd zowel onderzoek van Europese als buiten-Europese onderzoeksprojecten gesteund. Die verbrede lens was een logische stap gezien Olbrechts tijdens zijn loopbaan zowel onderzoek verrichtte op Europese antropologie als in het bijzonder ook op buiten-Europese gebieden. Zo verrichte hij veldwerk bij Native American gemeenschappen, ging hij op expeditie naar Ivoorkust en leverde hij een bijdrage aan de Afrikaanse kunstgeschiedenis).

Indiendata

Elk jaar stelt het Frans M. Olbrechtsgenootschap bedragen ter beschikking voor de ondersteuning of de bekroning van volkskundig onderzoek. Het genootschap roept op om aanvragen en masterscripties tijdig te bezorgen.Masterscripties: vóór 30 september

  • Doctoraatsverhandelingen: vóór 30 september
  • Volkskundig onderzoek (buiten masterscripties en doctoraatsverhandelingen): vóór 30 september  

Het volledige reglement kunt u nalezen op de website van het Olbrechtsgenootschap.

Katrijn Dhamers