In 'Meerstemmig erfgoed. Multiperspectiviteit in erfgoededucatie' slaan het onderwijs en de erfgoedsector de handen in elkaar om erfgoed meerstemmig te benaderen. Nu is het tijd om de resultaten te delen.
Op 5 maart maakte de Franse president Macron bekend dat twee experten de voorwaarden tot restitutie van Afrikaans erfgoed zullen onderzoeken.
Op zondag 18 maart kan u tijdens de Dag van de Zorg kennismaken met meer dan 250 zorg- en welzijnsorganisaties. Ook voor de cultureel-erfgoedsector zijn verschillende van die organisaties zeer dankbare partners.
Het voorbije jaar ontmoetten jongeren uit het reguliere secundaire onderwijs en anderstalige jongeren uit OKAN-klassen elkaar op herinneringsplekken uit Wereldoorlog I. Over de ontmoetingen werden filmpjes gemaakt. Met de handleiding kunnen ook andere klassen aan de slag.
Iedereen heeft de mond vol van mindfulness, zo lijkt het wel. Maar waar staat het eigenlijk voor? Waarom zouden we er iets mee doen? En wat kunnen we ermee in een erfgoedcontext? U ontdekt het in een nieuwe vormingsreeks.
Het Huis van de Europese Geschiedenis, daar moet u zijn op 15, 16 en 17 maart voor de eerste editie van de Europeana Migration Collection Days.
Volkskunde, tijdschrift over de cultuur van het dagelijkse leven, roept auteurs op om abstracts in te sturen voor een tijdschriftnummer in 2019 over dekolonisatie en restitutie.
We kunnen er niet omheen, de cultuursector heeft nog een lange weg af te leggen naar meer diversiteit. Verschillende initiatieven dragen in februari alvast hun steentje bij.
Binnen het AMIF, het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF), werden twee projectoproepen gelanceerd.
Op 13 maart nemen FARO, Heemkunde Vlaanderen en Demos de criteria onder de loep voor projecten die kansengroepen op weg helpen naar het cultuur-, jeugdwerk- of sportaanbod én voor initiatieven die uitgaan van kansengroepen.
Reeds voor de vijfde keer organiseert Vluchtelingenwerk Vlaanderen met haar partners de campagne 'Gastvrije Gemeente'. Hiermee zoeken we initiatieven voor vluchtelingen en asielzoekers die mee aantonen dat Vlaanderen en Brussel gastvrij zijn. Ook erfgoedinitiatieven kunnen zich melden!
Hoe beleven de Congolese, Rwandese en Burundese Belgen de Belgische samenleving? Een wetenschappelijk onderzoek schetst het portret van de Belgische burgers van Afrikaanse origine.