Hoe beleven de Congolese, Rwandese en Burundese Belgen de Belgische samenleving? Een wetenschappelijk onderzoek schetst het portret van de Belgische burgers van Afrikaanse origine.
De Europese Commissie (DG Home) lanceerde een oproep gericht op de integratie van burgers van derde landen. Deadline voor het indienen van dossiers is 1 maart 2018.
Nog tot 1 december 2017 kunnen masterstudenten hun masterscriptie indienen voor bekroning door het Olbrechtsgenootschap. Het onderwerp van de scriptie dient binnen het domein van de volkscultuur te vallen.
Drie onderzoeken over Europese cultuurprojecten met vluchtelingen zoomen in op gebruikte methodes en gerealiseerde impact, en formuleren aanbevelingen voor toekomstige ondersteuningsprogramma's.
De Vlaamse museumwereld is vrij wit: van bezoekers, programmering, kunstenaars, tot personeel en directie van musea en kunstinstellingen. Wat betekent dit voor de perspectieven die aan bod komen in musea?
Vandaag wonen in Brussel meer dan 180 nationaliteiten naast elkaar, elk met hun eigen geschiedenis, parcours en verwachtingen. Redenen genoeg om deze geschiedenis en verhalen te tonen, zo vinden het Joods Museum van België en het Rijksarchief.
Het archief van de Universiteitsbibliotheek Antwerpen bewaart een bijzondere collectie devotiedrukwerk. Deze collectie, beter bekend als de Collectie Thijs, wordt nu gepresenteerd.
Op 23 september 2017 vond in de KVAB de eerste Dag van de Belgische Migratiegeschiedenis plaats. Zo'n vijftig geïnteresseerden luisterden naar een tiental presentaties over lopend historisch onderzoek in verband met migratie.
Daags voor Wapenstilstand presenteert Amsab-ISG een virtuele tentoonstelling over de Belgische oorlogsvluchtelingen in Engeland tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Minderhedenforum reikt tweejaarlijks een prijs uit aan een persoon of een organisatie die zich inzet voor woonwagenbewoners. Dit jaar gaat de Gouden Woonwagen naar de Vlaamse erfgoedsector.
The Whitworth Art Gallery, een museum voor moderne kunst in Manchester, maakt handig gebruik van het park waarin het ligt. Outdoorbeleving in het park en een aanbod op maat van kleuterscholen, kinderen en jongeren typeren het museum.
Het veelzijdige Birmingham biedt ook voor onze groep een waaier aan ervaringen. We brengen een bezoek, in kleine groepjes, aan enkele van de maar liefst negen locaties van Birmingham Museums.