Onder dat motto roepen meer dan vijftig academici, professionelen uit de museum- en erfgoedsector en belanghebbenden met een open brief op tot een open dialoog over restitutie.
Nederlandse taaloefenkansen in de praktijk, dat was de inzet van het inspiratieparcours Nederlands oefenen. Ook de sector van het cultureel erfgoed voelt zich prima thuis bij het stimuleren van taaloefenkansen.
Met een ruim samengesteld programma duikt het district Borgerhout in zijn oorlogsverleden. Samen met heel wat partners grijpt het die kans om minder bekende kanten van het oorlogsverleden te tonen.
Op 11 september was Expeditie Participatie te gast in de bibliotheek van Genk. De resultaten van deze ontmoeting kan u nu in een filmpje bekijken.
Met een vernieuwde opstelling die onder meer inzoomt op het leven van de migranten in Amerika, een nieuwe tijdelijke expo én een museumcafé is het museum klaar voor de volgende jaren.
Met een rapport blikken Erfgoed Delft en het Nationaal Museum van Wereldculturen terug op het traject om de collectie van 18.000 Indonesische objecten van Museum Nusantara te ontzamelen.
Recent stelde de Deutscher Museumsbund zijn richtlijnen over de omgang met collecties uit koloniale context beschikbaar in het Engels.
Op 12 september gaven het Fotomuseum-FOMU en FARO een webinar over mindfulness en slow focus die in verschillende landen werd beluisterd. Dit webinar kan u nu, samen met een filmpje over hetzelfde onderwerp, herbekijken.
De weg tonen naar een drempelloze beleving van kunst, en van de Vlaamse Meesters in het bijzonder. Dat is het doel van de inspiratiedag op 1 oktober, georganiseerd door het Netwerk Iedereen Verdient Vakantie.
Hoe kan mindfulness een rol spelen in musea? FARO en FOMU delen hun ervaringen met mindfulness en slow focus via een webinar op 12 september.
Hoeveel migranten zijn er in België? Zijn ze geïntegreerd? Mogen we onze grenzen sluiten? Als we al een antwoord hebben op dit soort vragen, baseren we ons vaak op vooroordelen of foutieve informatie. Een gratis e-book biedt antwoorden.
Sinds enkele maanden nodigt FARO's Expeditie Participatie u uit om mee na te denken over participatie. Ook Erfgoedcel TERF en de andere deelwerkingen van projectvereniging BIE gingen aan de slag met de participatieposter. Ze delen de resultaten graag met u.