Opleidingen in restitutie en herkomstonderzoek

Benin brons. Foto: Son of Groucho via Flickr, CC BY 2.0

Momenteel kunt u in twee van onze buurlanden een opleiding volgen in restitutiestudies en herkomstonderzoek. Aan de Universiteit van Amsterdam kunt u terecht voor de nieuwe specialisatie Restitution Studies. En aan de Universiteit van Paris-Nanterre kunt u een semester lang een opleiding volgen in herkomstonderzoek: Recherche de provenances des oeuvres d’art: circulations, spoliations, trafics illicites, restitutions.

Restitution Studies

De Universiteit van Amsterdam biedt binnen het studieprogramma Heritage and Memory Studies de nieuwe specialisatie Restitution Studies aan, een masteropleiding van 1,5 jaar.

Herkomst en restitutie zijn actuele en urgente kwesties voor musea, collecties en erfgoedinstellingen, maar ook voor de maatschappij als geheel. De specialisatie Restitution Studies richt de blik op drie domeinen:

  • iIllegale handel en roofgoederen in de context van archeologie,
  • Wereldoorlog II,
  • het koloniale verleden.

Door middel van verschillende cursussen en een stage worden de studenten voorbereid op het werk op het gebied van Restitution Studies, waarbij academische reflectie en uitgebreide kennis worden gecombineerd met relevante, praktijkgerichte vaardigheden.

Studenten hebben best een achtergrond in archeologie, kunstgeschiedenis, geschiedenis of een andere relevante bacheloropleiding. Passieve kennis van het Nederlands is noodzakelijk aangezien het archiefmateriaal in die taal beschikbaar is.

Recherche de provenances des oeuvres d’art : circulations, spoliations, trafics illicites, restitutions

De Universiteit van Paris-Nanterre biedt sinds 2022 dan weer een masteropleiding aan in herkomstonderzoek van kunstwerken. Bijzondere aandacht is er voor diefstal, illegale handel en restitutie.

De opleiding bestaat uit 230 uren digitale lessen in de eerste jaarhelft, gevolgd door een periode van onderwijs in Parijs (workshops en bezoeken) begin juli. Kennis van het Frans is vereist.

De cursus wordt gezamenlijk aangeboden door de afdeling Kunstgeschiedenis en Archeologie en de afdeling Rechten en Politieke Wetenschappen en is bedoeld om jonge afgestudeerden en professionals op te leiden in het beroep van herkomstonderzoeker in musea, internationale instellingen en de kunstmarkt. Ook bij deze opleiding is er aandacht voor:

  • bezittingen die geroofd werden tijdens de nazivervolgingen, voorwerpen die in beslag werden genomen in de Sovjetbezettingszone en de DDR;
  • objecten die geroofd werden tijdens koloniale periodes;
  • de illegale handel van erfgoed als gevolg van huidige gewapende conflicten of revoluties.

Verschillende Franse instellingen zijn hierbij betrokken, zoals het Louvre, Quai Branly Museum, les Archives nationales en Palais de la Porte Dorée. De opleiding bereidt studenten voor op werk in herkomstonderzoek, of dit nu wordt uitgevoerd in een erfgoedinstelling, een advocatenkantoor, een veilinghuis of de kunstmarkt (galerie, verzekering, enz.), bij een particulier of als onderdeel van een nationale of internationale organisatie (douane, gespecialiseerde politiediensten, internationale instellingen voor de bescherming van erfgoed, enz.)

 

Foto: Benin brons. Son of Groucho via Flickr, CC BY 2.0

Studiedag herkomstonderzoek op 27 mei in Antwerpen

Op 27 mei 2024 organiseren FARO en het MAS een studiedag in Antwerpen over herkomstonderzoek in een koloniale context.

Het MAS bewaart cultureel en historisch gevoelig Congolees erfgoed dat in een koloniale context eigendom werd van de Stad Antwerpen. In oktober 2022 lanceerde het museum een tweejarig experimenteel herkomstonderzoeksproject met de steun van de Vlaamse Gemeenschap. Daarbij wordt een inclusieve samenwerking met Congolese partners gestimuleerd.

Een prioritaire stap was erop gericht om een model te ontwikkelen voor de reconstructie van de herkomstgeschiedenissen van drie casestudies op basis van primaire bronnen en nieuwe in Congo verzamelde mondelinge getuigenissen.

  • Wat betekenen de resultaten van dit onderzoek voor in koloniale context verworven cultuurvoorwerpen in andere musea?
  • Kunnen projecten als deze een aanleiding zijn om de relaties met herkomstgemeenschappen, in België én Congo, te versterken?
  • Welke rol kan digitale restitutie spelen bij het uitbouwen van relaties met herkomstlanden en het verrijken van collecties?

Op deze en andere vragen zoeken we graag samen met u naar antwoorden.

Meer informatie vindt u in de FARO-kalender.

 

Katrijn Dhamers