Katrijn D' hamers

Aanspreekpunt voor:

  • Participatie kansengroepen
  • Interculturele organisaties
  • Samenwerking integratie, opbouwwerk
  • Beeldredactie tijdschrift
  • Communicatieplan

Katrijn D’hamers (°1973) is licentiaat in de communicatiewetenschappen en master in sociale en culturele antropologie (KU Leuven). Ze werkte enkele jaren in het allochtone middenveld en stapte vervolgens over naar het Vlaams Centrum voor Volkscultuur waar ze het thema culturele diversiteit behartigde. Ook bij FARO blijven haar interessedomeinen erfgoed en migratie. Bijzondere aandacht heeft Katrijn voor tradities in de interculturele samenleving en het immateriële erfgoed van mensen met een etnisch-diverse achtergrond.

Adviseur participatie | diversiteit
02 213 10 76