Maak werk van inclusief medewerkersbeleid: handige tools

Team. Foto: Pixabay via Pexels.com

U bent ervan overtuigd dat meer inclusie uw organisatie ten goede komt maar zoekt nog de weg ernaartoe. U wil een nieuwe vacature uitschrijven maar het lukt u niet om de functiebeschrijving duidelijk en inclusief te verwoorden. U vindt moeilijk de weg naar de juiste wervingskanalen, en ook bij de samenstelling van de jury ondervindt u problemen. Herkent u zich in deze situaties? Dan volgen hier alvast enkele hulpmiddelen. 

Einde 2023 liep Hands-on Inclusion af, een traject in Vlaanderen over inclusief ondernemen, ondersteund door Europese middelen. Drie jaar werken aan inclusie leverde een schat aan informatie op. Die gegevens, inclusief belangrijke aspecten als strategie, rekrutering en retentie werden nu verzameld op de Hands-on Inclusion website.

Drie hoofdlijnen

Succesvol ondernemen is pas succesvol als u inzet op drie grote lijnen, zo klinkt het:

  • Strategie en beleid
  • Instroom van medewerkers
  • Retentie van medewerkers

Deze drie grote hoofdlijnen werden nog eens onderverdeeld in enkele thema’s. Per thema wordt u het belang ervan uitgelegd, krijgt u mee met welke aspecten u rekening moet houden en welke stappen u kunt zetten.

Bij strategie en beleid gaat het over:

  • inclusief ondernemen als een strategie,
  • duidelijk taalbeleid en heldere communicatie in de organisatie.

Denk bij instroom van medewerkers aan:

  • inclusieve rekrutering,
  • inclusief jobredesign,
  • diversiteit op de werkvloer: actief discriminatie, validisme en racisme aanpakken.

Retentie, of ervoor zorgen dat mensen zicht goed voelen en zich kunnen ontplooien in de organisatie, gaat over:

  • retentie dankzij een inclusieve werkvloer,
  • re-integratie naar werk.

Op de website vindt u ook een checklist voor toegankelijke vacatures en een inclusiescan met een online rapport op maat.

Logo Erfgoedwijzer

Ook op de Erfgoedwijzer van FARO vindt u heel wat nuttige informatie. Neem bijvoorbeeld ook eens een kijkje in deze dossiers:

In 2022 begeleidden FARO en het Agentschap Integratie en Inburgering een reeks erfgoedcellen en musea. Samen werkten ze aan een visie, doelstellingenkader en actieplan voor inclusie en meerstemmigheid in erfgoed. In de brochure Erfgoed zonder drempels vindt u de adviezen, tips en goede praktijken die aan bod kwamen tijdens het leer- en coachingstraject.

Foto: Pixabay via Pexels.com

Katrijn Dhamers
diversiteit
inclusie
medewerkersbeleid