Erfgoed zonder drempels

De kern van samenleven is dat iedereen zich thuis voelt in zijn of haar gemeente of stad. Maar hoe creëert u een duurzame verbinding tussen alle burgers, zowel nieuwkomers als mensen die hier al veel langer wonen? En hoe kunt u als erfgoedspeler bijdragen aan de verbondenheid in onze samenleving?

In deze brochure vindt u de adviezen, tips en goede praktijken die aan bod kwamen tijdens het leer- en coachingstraject Erfgoed & meerstemmigheid. In samenwerking met FARO begeleidde het Agentschap Integratie en Inburgering tussen 2020 en 2022 een reeks erfgoedcellen en musea. Samen werkten ze aan een visie, doelstellingenkader en actieplan voor inclusie en meerstemmigheid in erfgoed. 

Meer dan vijftig medewerkers uit de erfgoedsector verzamelden dertien vragen waar ze mee worstelden. Aan de hand van die vragen en uitdagingen, onderverdeeld in vier stappen, gaat u zelf aan de slag. Bij elk onderdeel krijgt u een overzicht van tools, actievoorstellen, tips en voorbeelden uit de praktijk.

Auteur(s)
Kathleen Boel, Binita Pinoy
Jaartal
2022
PDF bijlagen