Hoe maakt u een diversiteitsplan?

Foto: Free-Photos via Pixabay

Vertrekkend vanuit een analyse kan een diversiteitsplan u helpen om gerichte acties uit te voeren die aansluiten bij de visie van uw organisatie over diversiteit.

Waarom aandacht besteden aan diversiteit?

Onze samenleving is bijzonder divers, wat betekent dat mensen verschillende aspecten van hun identiteit beleven. En hoewel mensen heel wat met elkaar gemeen hebben, zorgen die aspecten er ook voor dat mensen verschillen van elkaar. Door ruimte te scheppen voor deze aspecten verhoogt u het welzijn van uw medewerkers en bouwt u mee aan een inclusieve organisatie met aandacht voor iedereen.

Dat heeft een aantal voordelen:

 1. Het stressniveau van medewerkers daalt.
 2. De gezondheid en het welbevinden van mensen stijgt.
 3. De samenwerking en verbondenheid tussen medewerkers wordt sterker.
 4. Mensen worden aangemoedigd zich te ontwikkelen.
 5. U versterkt uw imago als inclusieve organisatie.
 6. U krijgt meer inzicht en verbondenheid met divers samengestelde doelgroepen.
 7. Uw besluitvorming wordt versterkt door meerdere stemmen toe te laten.

Hoe start u met een diversiteitsplan?

In een diversiteitsplan onderzoekt u in welke mate uw organisatie aandacht besteedt aan diversiteit, en ontwikkelt u een aantal verbeteracties. Verschillende handleidingen en organisaties kunnen u hierin begeleiden. FARO analyseerde enkele van deze handleidingen en vatte ze samen in vijf principes, vijf stappen en een overzicht met richtvragen.

Foto: fauxels via Pexels

Vooraf: test uzelf!

Het is een goed idee om te starten met een zelftest en te onderzoeken hoe bewust uzelf en uw collega's zijn van de eigen referentiekaders. Wetenschappers van Harvard University ontwikkelden daarvoor een reeks Impliciete Associatie Testen (IAT), waarmee u persoonlijke vooroordelen over ras, huidskleur, gewicht, seksualiteit, geslacht, enz, leert herkennen.

Via deze link kunt u een Nederlandstalige test invullen en krijgt u na afloop meteen het resultaat.

Vijf principes

 • Aandacht voor diversiteit is geen opdracht die u uitvoert "omdat het moet". Het gaat er immers om dat u met uw organisatie antwoorden biedt op uitdagingen die onlosmakelijk verbonden zijn met de verscheidenheid in de samenleving.
 • Maak een onderscheid tussen uw persoonlijke en professionele handelen. Uw eigenheid hoeft nergens te wijken. Elk individu is uniek. Maar denk na over hoe u als professionele medewerker mee de visie op diversiteit kunt vertalen.
 • Werken aan diversiteit is een proces, een werk van lange adem. Het is soms beter om met kleine stappen vooruit te gaan dan een te groot engagement op te nemen dat u niet kunt volhouden.
 • Diversiteit is het werk van de hele organisatie, niet enkel van de publieksbemiddelaar. Alle medewerkers hebben een rol, en alle facetten van een organisatie komen aan bod.
 • Alles begint bij ‘weten’: vergaar kennis om de organisatie te kunnen analyseren én te kunnen evalueren. Daartoe bestaan er verschillende scaninstrumenten, die kwantitatief of kwalitatief de (aandacht voor) diversiteit helpen vast te stellen.

Vijf stappen

De meeste handleidingen hanteren gelijkaardige onderdelen van een diversiteitsplan. Bij de uitwerking van zo'n plan kunt u begeleiding krijgen, bijvoorbeeld door de collega’s van het Agentschap Integratie en Inburgering. Stel uw vraag aan FARO en we bekijken samen de aanpak. Volgende vijf stappen kunt u volgen bij de opmaak van een diversiteitsplan:


 

Tips en trucs

Foto: Kevin Van Den Panhuyzen

Richtvragen voor een diversiteitsanalyse

FARO nam enkele scans door en integreerde de inzichten in een overzichtelijke tabel met richtvragen die u hier kunt downloaden. De richtvragen zijn een hulpmiddel bij de bespreking van de onderdelen in de werkgroep.

Overzicht van enkele handleidingen en scaninstrumenten

Wetgeving i.v.m. racisme en discriminatie

UNIA, een onafhankelijke openbare instelling, deelt informatie over discriminatie en gelijke kansen, en behandelt klachten van handelingen die ingaan tegen de gelijke deelname van personen aan alle maatschappelijke domeinen. Via hun website kunt u uzelf scholen in het thema discriminatie en racisme door middel van de online opleiding eDiv

Daarin wordt aandacht besteed aan de achttien criteria van discriminatie: leeftijd, gender, huidskleur, taal, geloof, gezondheid, handicap, nationale of etnische origine, nationaliteit, seksuele oriëntatie, syndicale overtuiging, politieke overtuiging, sociale afkomst, fysieke of genetische kenmerken, burgerlijke staat, vermogen, geboorte en ‘zogenaamd’ ras.

De module bekijkt bovendien ook in drie stappen of er sprake is van discriminatie: A. Is er een link met een criterium? B. Is het gedrag een verboden gedrag? C. Is er een wettelijke rechtvaardiging?

Tips voor verbindende gesprekken

Probeer in uw acties oog te hebben voor verbinding met mensen. Hier vindt u alvast enkele tips voor verbindende gesprekken: