Het Cultureel-erfgoeddecreet zet sterk in op een verdere professionalisering van de erfgoedsector. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar het ontwikkelen van expertise in gespecialiseerde domeinen, zoals de museologie. Daarnaast koppelt een nieuw decreet in de beleidsdomeinen onderwijs en werk opleidingen aan ...
De inschrijvingen voor Erfgoeddag 2010 zijn op 1 oktober 2009 van start gegaan. Erfgoeddag – hét presentatiemoment voor de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen en Brussel – vindt in 2010 plaats op zondag 25 april. U leest meer over het opzet van ...
De vierde editie van de Week van de Smaak vindt dit jaar plaats van 12 tot 22 november 2009. Tien dagen lang presenteert dit culturele evenement meer dan duizend activiteiten in Vlaanderen en Brussel en nodigt het iedereen uit te ...
De Europese Commissie heeft op 19 oktober 2009 een mededeling goedgekeurd over het 'auteursrecht in de kenniseconomie', waarin zij de aanzienlijke culturele en juridische uitdagingen aan de orde stelt die gepaard gaan met de grootschalige digitalisering en verspreiding van boeken ...
Uit onderzoek, in opdracht van DEN (Digitaal Erfgoed Nederland) uitgevoerd door Henk Voorbij (Koninklijke Bibliotheek/Universiteit van Amsterdam) en Bauke Freiburg (Video Dock) zijn de twee belangrijkste methoden om webstatistieken te genereren, logfile analyse en page tagging, met elkaar vergeleken.
Op 7 oktober 2009 sprak de gouverneur van West-Vlaanderen, Paul Breyne, zijn jaarlijkse redevoering uit voor de West-Vlaamse provincieraad in de monumentale neogotische raadzaal van het Provinciaal Hof te Brugge. Omdat de laatste ontwikkelingen en de recente dynamiek in de ...
Sinds kort is Vlaanderen een ambachtenmuseum rijker: het klompenmuseum Den Eik in Veerle (Laakdal). Drijvende kracht achter, en grote blikvanger van, dit lokale museum is Sam Mondelaers, 89 jaar en de oudste actieve klompenmaker van België. Om het ambacht te ...
Klik op de video om te vergroten. Meer informatie over de verhalentafel.
Van 28 september tot 3 oktober 2009 bood Alden Biesen een schitterend kader voor een Grundtvig-course over de kunst van het netwerken. Tijdens deze zes dagen verdiepten we ons in de theorie van het netwerken, testten we werkmethodes uit en ...
Op 7 oktober 2009 gaf FARO het startschot voor het traject Erfgoedgeleerden. Een gevarieerd aanbod aan maandelijkse sessies stelt de relatie tussen de cultureel-erfgoedsector, competenties en opleidingen centraal. We onderzoeken de mogelijkheid van de verdere uitbouw van het hoger onderwijsaanbod ...
Voor het Prisma project installeren we twee werkgroepen om specifieke deelonderzoeken te begeleiden: