Het valt niet meer te ontkennen: we leven in een digitale cultuur. De laatste 10 jaar heeft vooral de verspreiding van het internet zo een grote vlucht genomen dat iedereen ermee wordt geconfronteerd, zij het in het dagelijkse leven, zij ...
Enkele weken geleden werd de Call voor gamecases voor het Project GameHUB gelanceerd. De winnaars zijn ondertussen bekend. Van de 23 cases die ingediend werden, hadden er twaalf een focus op erfgoed. Volgens de jury waren de ingediende cases van ...
Van 3 tot en met 7 mei 2010 werd een van de vergaderzalen van FARO in het kader van de workshop 'Mountmaking for museumobjects' omgetoverd tot een studio die volledig voorzien was van de nodige machinerie, werktafels en materialen. Deze ...
Een Brede School is een lokaal samenwerkingsverband gericht op de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren. Brede Scholen creëren brede leeromgevingen waarbinnen kinderen en jongeren een even brede waaier aan ervaringen kunnen opdoen. De nadruk ligt hierbij op alle facetten ...
Op donderdag 6 mei 2010 stelden FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, Arteveldehogeschool Gent, O.-L-.V- Visitatie Mariakerke en het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Gemeenschap het e-cultuurdemonstratieproject 'De virtuele erfgoedexpert in ...
"Iedere zichzelf respecterende culturele jeugdorganisatie zou een abonnement op de Joepie moeten hebben." Wat denkt u van deze stelling? Deze én andere meningen, ideeën, tips, vragen... vindt u terug in het gratis prikkelboekje 'Windkracht Tieners'. De publicatie richt zich specifiek ...
Erfgoedbibliotheken beheren ons rijk papieren en perkamenten verleden. Bibliothecaris zijn van zo’n historische verzameling is dan ook een bijzondere uitdaging. Want hoe kunt u de collectie het best bewaren en beheren? Welke elementen spelen een rol bij het uitbreiden van ...
Hoe ontwikkelt identiteit zich bij jongeren? Hoe speelt de schoolomgeving hierop in? En welke rol kan erfgoed daarbij vervullen? ... Op deze vragen wil de studiedag ‘Erfgoed en identiteit: kansen voor de klaspraktijk’ een antwoord bieden. Want tijdens deze dag ...
De tiende editie van Erfgoeddag op zondag 25 april 2010 was een overdonderend succes. 400 organisaties presenteerden samen meer dan 600 echte activiteiten. Musea, archieven, bewaarbibliotheken, heemkundige kringen, verzamelaars, cultuurdiensten, amateurkunstenaars en tal van andere spelers haalden vandaag de leugendetector ...
Een update voor erfgoedmedewerkers die samen (willen) werken met het onderwijs: er verscheen recent een nieuwe publicatie met daarin alle informatie over de ontwikkelingsdoelen en eindtermen die vanaf september 2010 voor het basisonderwijs van kracht gaan. U kunt de publicatie ...