In 2008 – 2009 voerde een team van zes onderzoekers, o.l.v. prof. Mark Elchardus VUB en prof. John Lievens UGent, een grootschalig sociologisch onderzoek naar de amateurkunsten in Vlaanderen. Daaruit blijkt dat de amateurkunstenaars alom tegenwoordig zijn in Vlaanderen. Eén ...
Erfgoedinstellingen kunnen bijna niet meer voorbij aan het sociale web of web 2.0. Dankzij web 2.0 kan het traditionele eenrichtingverkeer - van collectie-informatie door erfgoeddeskundigen, naar het publiek - omgevormd worden tot een verkeer in twee richtingen: het publiek kan ...
In 2004 schreef Roel Vande Winkel een onderzoeksrapport over de toenmalige status en het discours betreffende het bewaren en ontsluiten van mondelinge, historische bronnen in Vlaanderen. Dit rapport kaderde in het onderzoeksproject ‘Van Horen Zeggen. Mondelinge, historische bronnen bewaren en ...
Op 17 november organiseert FARO een inspiratievoormiddag over gegevensbeheer. Maar hoe zit het eigenlijk met uw chaosgehalte? Doe de test!1) Hoe lang moet u doorgaans zoeken naar een werkgerelateerd document dat u voordien zelf aangemaakt had?Meer dan een kwartier (1)Enkele ...
Op 7 oktober 2009 organiseerde FARO een colloquium dat wilde verkennen of een nieuwe opleiding voor museumprofessionals in Vlaanderen wenselijk en haalbaar is. Naast heel wat voorbeelden van bestaande opleidingen, kwamen ook reflecties vanuit het werkveld aan bod. De dag ...