Abraham is een online databank (in wording) of catalogus van Belgische kranten vanaf ca. 1830 tot 1950, en bewaard in Vlaamse bibliotheken, archief- en andere erfgoedinstellingen. Momenteel bevat de databank beschrijvingen van ca. 2000 krantentitels in zeven instellingen. Abraham bevat ...
Europeana , de Europese multimedia online-bibliotheek staat vanaf vandaag, 20 november 2008, open voor het publiek.
Stel: je hebt maandenlang gewerkt aan een interessante, publieksgerichte activiteit in het kader van Erfgoeddag 2009 . Je hebt nagedacht over het thema, in je collectie en/of werking gespeurd, overleg gepleegd, partners gezocht en je verhaal in een pakkende presentatie ...
De recente publicatie over de Greet Hofmans-crisis door de historicus Cees Fasseur deed in Nederland heel wat stof opwaaien. Fasseur raadpleegde naast het Archief van het Koninklijk Huis ook particuliere archieven zoals het archief van professor Van Hamel die bemiddelde ...
Het Joods Museum van Deportatie en Verzet (JMDV) realiseert, in samenwerking met de uitgeverij Academic & Scientific Publishers (ASP/VUBPRESS), een publicatie waarvan het historisch belang en de diepmenselijke waarde niet kan worden overschat: het drietalige boek (N/F/E) 'Mecheln-Auschwitz 1942-1944. 28 ...
Het thema veiligheidszorg kreeg aandacht tijdens het Europees congres ‘Europae Thesauri’ te Brugge, op 12 november. Leon Smets lichtte er de problematiek van preventie en veiligheidsplannen voor erfgoedbeherende instellingen toe met een lezing over ‘Cultural heritage emergency preparedness and disaster ...
Van 4 tot 8 november 2008 kwam het Intergouvernementeel Comité voor de bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed bijeen in Istanbul (Turkije). Het was de derde reguliere sessie van dit comité, dat als taak heeft de uitvoering van de UNESCO-conventie van ...
Spelen, doen, leren: tijdens de Stadsklassen (die zowel in Leuven als in Gent plaatsvinden) gebeurt het allemaal in één moeite door. Deze erfgoededucatieve programma’s voor scholen – waarvan de betrokken erfgoedcellen de (co-)organisatoren zijn – zijn telkens bijzonder actief opgevat ...
FARO speelt met het idee om samen met enkele partners (erfgoedcel, museum...) een pilootproject (test) op te starten waarbij we CollectiveAccess , een open-source collectiebeheerpakket voor musea, archieven en digitale collecties gaan opzetten op een cloud hosting infrastructuur.
Ook in het Franstalig landsgedeelte is men zich bewust van de mogelijkheden en de uitdagingen van digitaal erfgoed. In oktober 2007 lanceerde de minister van Cultuur van de Franstalige Gemeenschap, Fadila Lanaan, het digitaliseringsprogramma 'Peps' (Préservation et Exploitation des Patrimoines). ...
Op woensdag 5 november lanceerde Vlaams minister Bert Anciaux samen met Guy Van Cauteren, de peter van de Week van de Smaak 2008, en enkele jonge assistenten het nieuwe EETiKET-jaar. EETiKET’08’09 wil kinderen in contact brengen met smaak en eetcultuur ...