Journal of Digital Information (JoDI) bracht een themanummer uit rond ‘Information Access to Cultural Heritage’, samengesteld door Martha Larson, Kate Fernie en John Oomen. Het speciale nummer is het resultaat van de 'Workshop on Information Access to Cultural Heritage', eind ...
Om te kunnen aansluiten bij de groeiende groep van online ‘native’ Web 2.0-gebruikers moeten archivarissen leren hoe ze kunnen inspelen op hun noden en verwachtingen. In een duidelijk, wars van jargon, geschreven gids verklaart Kate Theimer de belangrijkste Web 2.0-concepten ...
In het kader van het traject Erfgoedgeleerden reflecteert FARO met de sector over de vraag hoe museumprofessionals van de toekomst moeten worden opgeleid. Aftrap van het debat was ons colloquium op 7 oktober 2009, wij houden u graag op de ...
Op 23 december 2009 overleed in Nijmegen de internationaal bekende Vlaamse theoloog Edward Schillebeeckx. De In Memoria, die her en der verschijnen, benadrukken terecht de immense invloed die Schillebeeckxs geschriften hadden op generaties theologen en gelovigen na het Tweede Vaticaanse ...
Wilt u als cultureel-erfgoedorganisatie graag meer met vrijwilligers en stagiaires werken? En wilt u een steentje bijdragen aan het vergroten van de competenties van deze mensen? Dan is onze praktische workshop op 22 januari 2010 niet te missen. Op deze ...
Na het Vlaamse niveau start nu ook de oefening scenariodenken binnen de Vlaamse provincies. Tijdens deze sessies gaan we op een structurele manier de toekomst aftasten om daarna tot enkele toekomstscenario's te komen die op de culturele erfgoedsector een invloed ...
Meer dan 40 deelnemers lieten zich op de studiedag (12 november 2009) inspireren om hun museum kindvriendelijker te maken door een link te leggen met eten en eetcultuur. Dat kan op de eerste plaats een inhoudelijke link zijn naar de ...