In 1510 verbond uurwerkmaker Jan Van Spiere in het stadhuistorentje van Oudenaarde de negen klokjes van de voorslag met een stokkenklavier “om te beyaedene”. De stadsrekening waarin deze uitgavepost vermeld wordt, is de oudst bekende archieftekst die met zekerheid verwijst ...
FARO begeleidt de oproep voor het indienen van erfgoedgame-cases voor het GameHUB onderzoeksproject. Cases die niet weerhouden worden, kunnen later nog opgepikt worden voor andere onderzoeksprojecten. Hebt u een goed idee voor een erfgoedgame, aarzel dan niet om uw voorstel ...
Als resultaat van het project 'Familie, migratie en erfgoedpraktijk: Familiegeschiedenissen van Turkse Brusselaars' schreef projectmedewerkster Kathleen De Blauwe een brochure waarin tips werden opgenomen om op zoek te gaan naar Turks familiaal erfgoed.
Europa wordt bestuurd vanuit twee hoofdsteden, Brussel en Straatsburg, die wat hun talige situatie betreft erg op elkaar lijken. Beide steden liggen in vanouds Germaanstalig gebied, maar wel ook in de contactzone met het Romaanse taalgebied. In beide steden heeft ...
'Kinderen hebben het recht om gehoord te worden'. Een principe waar niet alleen het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind aan houdt, maar waar ook het Vlaams netwerk van kindvriendelijke steden en gemeenten zich achter schaart. Dat blijkt ...
Om ons materiële erfgoed voor lange tijd in goede conditie te kunnen bewaren is een geschikte klimaatomgeving noodzakelijk. 'Geschikt' betekent dat onder meer de temperatuur en de relatieve vochtigheid van de omgeving voldoende stabiel zijn en aangepast aan de eisen ...
Op zondag 25 april vindt in heel Vlaanderen en Brussel de 10e editie van Erfgoeddag plaats. 400 organisaties – waaronder musea, archieven, bewaarbibliotheken, heemkundige kringen, amateurkunstenaarsverenigingen en tal van andere deelnemers – presenteren een veelkleurige waaier van zo’n 600 activiteiten ...
Zaterdag 20 maart 2010 is door de provincie Groningen uitgeroepen tot de Dag van de Groninger taal. In het hart van de gelijknamige hoofdstad van Nederlands noordelijkste provincie, op het Cascadeplein, zal van 11.00 tot 17.00 uur doorlopend een publieksevenement ...
Van de 20 miljoen mensen met de Griekse nationaliteit woont de helft buiten Griekenland. Ook in België is er sinds de gastarbeidersimmigratie van het midden van de vorige eeuw een Griekse gemeenschap aanwezig, die vandaag ongeveer 25.000 mensen telt. Velen ...
Beschikt u over een aanbod voor het secundair onderwijs? En sluiten deze activiteiten en/of materialen ook aan bij de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen (VOET)? Zo ja, dan kunt u dit alles bekendmaken tijdens een infomarkt voor leerkrachten secundair onderwijs. De nieuwe ...
Hoe kunnen we in Vlaanderen bijdragen tot het internationale debat en onderzoek over volkscultuur, immaterieel cultureel erfgoed, cultuur van alledag, tradities, verhalen en rituelen? Hoe kunnen we daarbij de volkscultuurdynamiek in de erfgoedsector niet alleen voeden, maar ook uitdragen op ...
Op 9 februari 2010 organiseerde FARO samen met de VVBAD een studiedag over de opleidingsnoden in de archivistiek. Drie focusgroepen bogen zich over de masteropleiding, de vraag naar een professionele bacheloropleiding en de navorming. Het verslag van deze studiedag vindt ...