De FARO-bibliotheek is voortdurend in beweging. Momenteel wordt hard gewerkt aan de stelselmatige invoer van de Collectie-Lemaire, een collectie die vooral is opgebouwd rond thema's als volkssprookjes, sagen, legenden, hekserij en volksgeloof, feesten en volksgebruiken en volkswijsheid.
De Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven peilt naar de publiekstevredenheid in archiefinstellingen, door de waardering van de dienstverlening in de leeszaal en op afstand (telefonisch, via websites) te onderzoeken.
Hoe wek je buiten de archiefwereld aandacht voor het digitaal archiveren? Hoe maak je aan beleidsmakers, directeurs en managers duidelijk dat het beheren van digitale informatie dringend moet worden aangepakt? Om antwoord te geven op deze vragen maakte Arthur Bueno ...
Alle media – zowel pers, radio als TV - brachten onlangs de schade aan tientallen paneelschilderijen uit de reserve van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Brussel als frontpaginanieuws. Oorzaak van de schade was een defect aan het luchtbevochtigingssysteem ...
In het kader van het onderzoeksproject IBBT-POKUMON werd in 2008 een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van opencontentlicenties (bv. Creative Commons) in het culturele veld, waaronder de brede erfgoedsector.
Een nieuwe website wordt meestal modulair opgebouwd op maat van de klant. Achter deze website zit dan een CMS (Content Management System) om de website zonder technische kennis te kunnen beheren. Naargelang de behoeften van de klant worden extra modules ...
Op maandag 19 januari vond de Dag van de Cultuureducatie plaats, een dag georganiseerd door CANON Cultuurcel en Cultuurnetwerk Nederland. HETPALEIS trad op als gastlocatie. 'Buitengewoon!' was het thema van de dag, en cultuureducatie in het Buitengewoon Onderwijs vormde de ...
Om de huidige status van het BOM-Vl project toe te lichten werd op 16 janauri een informatiesessie over het project BOM-Vl georganiseerd. De presentaties kan u hieronder bekijken en de podcasts beluisteren:
Download podcast , tekstversie presentatie
Download podcast , tekstversie presentatie
Download podcast , tekstversie presentatie
Download podcast , tekstversie presentatie