Onderzoek naar programma van eisen voor cultureel-erfgoeddepots afgerond

In het kader van de depotproblematiek schreef de Vlaamse Overheid eind 2014 een onderzoeksopdracht uit voor een analyse van en bouwstenen voor de uitwerking van een programma van eisen voor cultureel-erfgoeddepots in Vlaanderen. Het ae-LAB van de Vrije Universteit Brussel (Inge Bertels, Dorien Aerts en Filip Descamps) voerde deze opdracht tussen januari en juni 2015 uit. Het eindrapport, getiteld 'Analyse van en bouwstenen voor de uitwerking voor cultureel-erfgoeddepots' kan op de website van de Vlaamse Overheid gedownload worden.

De voorbije jaren zijn verschillende erfgoedbeheerders in Vlaanderen individueel begonnen met de aanpak van hun noden op het vlak van depots, door te investeren in aangepaste en soms nieuwe depotinfrastructuur. Ook vanuit de regierol van de provincies wordt geïnvesteerd in gemeenschappelijke depotinfrastructuur voor nood- en transitopvang. Bij elk traject dat wordt gestart, vormt het opstellen van een programma van eisen (PvE) een moeilijkheid. Richtinggevend voor het verdere gebouwontwerp, moeten in zo'n PvE immers verschillende keuzes worden vastgelegd die het resultaat zijn van afwegingen tussen de noden van de collectie (de meest wenselijke bewaaromgeving) en de werknemers (de meest aangename werkomgeving), de mogelijkheden van het gebouw (in geval van renovatie en herbestemming), het beschikbare budget, duurzaamheidseisen enz.

Met deze opdracht wil de Vlaamse Overheid erfgoedbeheerders een tool aanbieden die ze kunnen gebruiken bij de planning van een depotinfrastructuurproject, en kennis aanreiken om verder in overleg te gaan met architecten en studiebureaus bij het verder uitwerken van het project.

Voor meer informatie over deze onderzoeksopdracht en het rapport kan u terecht bij Katrijn Van Kerchove. Meer informatie over depotbeheer, depotpraktijk en depotbeleid is ook te vinden op www.depotwijzer.be, waarlangs de resultaten verder zullen worden bekend gemaakt.

Foto (c) M - Museum Leuven

Jürgen Vanhoutte