Samenwerken in de praktijk: dialecterfgoed ontmoet jeugdcultuur

Heel wat beleidsmakers en erfgoedwerkers hebben de mond vol van 'transversaal' of 'geïntegreerd' werken. Een knap voorbeeld van zo’n samenwerking tussen verschillende sectoren is het project 'Stroatluuëbbers' in het Meetjesland. Dit project legde de brug tussen jeugdcultuur en dialecterfgoed. De drijvende kracht was het intergemeentelijk samenwerkingsverband COMEET. Dat heeft zijn ervaringen en leerpunten nu uitgeschreven in een sober, maar eerlijk evaluatieverslag.

Het project

Stroatluuëbers was een project in het Meetjesland waarin dialecterfgoed en jeugdcultuur hand in hand gingen. Jongeren kregen de kans om artistiek aan de slag te gaan met dialectwoorden en gezegden. Dit gebeurde tijdens pop-upateliers, concerten, rap- en graffitiworkshops. De jongeren kregen ook hulp van ‘meters’ en ‘peters’, mensen van een oudere generatie die nog vertrouwd zijn met dialect. De samenwerking resulteerde niet enkel in een knap artistiek project, maar ook in een sterke intergenerationele dialoog. Ouderen werden aangesproken om hun kennis van deze dialecten te delen. Jongeren van hun kant werden zich bewuster van dit verdwijnende erfgoed.

Een brede samenwerking

Het project is ook opmerkelijk omwille van de brede samenwerking. Zowel op intergemeentelijk als op gemeentelijk vlak sloegen verschillende partners de handen in elkaar. In de dertien gemeenten van het Meetjesland organiseerden de gemeentelijke cultuur- en jeugddiensten, bibliotheken en cultuurcentra allerlei activiteiten voor jong en oud. Van workshops, open ateliers en lezingen tot concerten, wedstrijden en creatieve wandelingen.

COMEET en Meetjesman ondersteunden de dertien deelnemende gemeenten. Comeet is het intergemeentelijk samenwerkingsverband dat actief is rond bibliotheken, cultureel erfgoed, lokaal cultuurbeleid, podia en cultuurcommunicatie. De Meetjesman is de intergemeentelijke jeugddienst voor het Meetjesland.

De ondersteuning van COMEET en Meetjesman was logistiek, personeel en financieel. Daarnaast verzorgden beide partners de algemene coördinatie van het project door de vele lokale activiteiten op elkaar af te stemmen. Zo ontstond een gevarieerd aanbod aan activiteiten in de regio, gespreid over tien maanden.

Evaluatie

Het project liep van 2014 tot de zomer van 2015. Nu het is afgelopen, heeft COMEET een evaluatieverslag gemaakt. Dit verslag bevat ook heel wat leerpunten en aanbevelingen voor al wie zo’n breed samenwerkingsproject op gang wil trekken. U vindt het verslag hier (pdf).

Gregory Vercauteren