Gregory Vercauteren

Aanspreekpunt voor het lokaal cultureel-erfgoedbeleid en de cultureel-erfgoedconvenants in het bijzonder. Bij hem kunt u terecht met vragen over:

  • de dagelijkse werking van de erfgoedcel, het erfgoedforum en het cultureel-erfgoedconvenant;
  • de aanvraag van een cultureel-erfgoedconvenant;
  • de opstart van een intergemeentelijk samenwerkingsverband met het oog op een cultureel-erfgoedconvenant;
  • de opstart van een erfgoedcel;
  • alle andere aspecten van het lokaal cultureel-erfgoedbeleid.

Andere professionele werk- en interessedomeinen zijn publieksgeschiedenis, vrijwilligerswerk en intergenerationeel werken in de erfgoedsector.

Veldintermediair voor erfgoedcellen en -fora, lokale erfgoedverenigingen en vrijwilligerswerk.

Gregory Vercauteren (°1978) is doctor in de geschiedenis, met een specialisatie in sociale geschiedenis. Sinds 2009 werkt hij bij FARO. Voordien was hij projectmedewerker bij Heemkunde Vlaanderen en wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven.

FARO
Adviseur lokaal & regionaal cultureel-erfgoedbeleid
Sectorcoördinator erfgoedcellen
02 213 10 72