Verkiezingen 2024: enkele memoranda en inspiratieteksten voor u gebundeld

Verkiezingen 2024

Hoeft het nog gezegd? Op 9 juni 2024 zijn er verkiezingen voor het Vlaams, federaal en Europees Parlement. Op 13 oktober volgen de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. De verkiezingskoorts stijgt zienderogen. Ook vanuit de cultureel-erfgoedsector zijn al verschillende memoranda en inspiratieteksten gepubliceerd. We zetten de oogst van de voorbije weken voor u op een rijtje.

Archieven, erfgoedbibliotheken en bibliotheken: memorandum

In september publiceerde VVBAD haar memorandum voor zowel de Vlaamse als de lokale verkiezingen. Deze belangenbehartiger voor de archieven en (erfgoed)bibliotheken vraagt vooral verdere ondersteuning en erkenning van de informatiesector. De sector beschouwt zich namelijk als kernpartner in verschillende maatschappelijke uitdagingen: van inclusie, over digitale geletterdheid, tot de uitbouw van een transparante en democratische overheid.

Het memorandum kunt u hier raadplegen.

Immaterieel erfgoed: memorandum en verjaardagswens

Vorig jaar publiceerde de Vlaamse overheid haar hernieuwde visie op immaterieel erfgoed, met daarin ook een reeks toekomstuitdagingen voor het Vlaams immaterieel-erfgoedbeleid. Het netwerk van landelijke organisaties die werken rond immaterieel erfgoed, friste deze uitdagingen op en verpakte ze in een memorandum én een verjaardagswens. Concrete aanleiding tot dit initiatief was namelijk de 20e verrjaardag van de Unesco-conventie voor immaterieel erfgoed, die werd gevierd op 17 oktober 2023.

Het memorandum kunt u hier raadplegen.

Gebarentaal als cultureel erfgoed: beleidsadvies

Om in de sfeer van immaterieel erfgoed te blijven: gebarentaal is erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Er is een Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal, die adviseert over het gebruik van Vlaamse Gebarentaal in alle mogelijke beleidsdomeinen. Onlangs heeft deze commissie een advies gepubliceerd over de structurele ondersteuning van het cultureel erfgoed van de dovengemeenschap.

Raadpleeg hier het advies.

FARO: uitnodiging tot debat

Ook vanuit FARO hebben we een bijdrage gepubliceerd, in het septembernummer van ons tijdschrift. Vanuit onze expertise en brede blik hebben we vijf thema’s in de verf gezet, die bijzondere aandacht verdienen. Deze bijdrage zien we vooral als een uitnodiging, zowel naar de sector als naar beleidsmakers. Om het politieke debat over cultureel erfgoed aan te wakkeren, in zijn hele breedte en complexiteit.

Het artikel kunt u hier downloaden.

Gregory Vercauteren