Contactdag erfgoedcellen & landelijke dienstverleners: terugblik

Contactdag erfgoedcellen-LDR. Foto: FARO, Wouter Lammens

In totaal zijn er in Vlaanderen & Brussel elf landelijke dienstverleners en 27 erfgoedcellen, ook wel ‘bovenlokale’ dienstverleners genoemd. Op 18 juni 2024 tekenden haast al deze dienstverlenende organisaties present in Mechelen, voor een contactdag tussen beide deelsectoren. Het was een dag om oude bekenden terug te zien, nieuwe gezichten te ontmoeten en, vooral, om elkaars werking nog beter te leren kennen en nieuwe allianties te smeden.

Erfgoedcellen en landelijke dienstverleners zijn natuurlijke bondgenoten van elkaar. In het ondersteunen van erfgoedgemeenschappen werken ze met elkaar samen, verwijzen ze naar elkaar door en vinden ze elkaar in projecten. Tegelijk is het veld van de dienstverleners volop in beweging. De landelijke dienstverleners zijn nog maar pas gestart aan een nieuwe beleidsperiode, terwijl de erfgoedcellen zich nu beginnen op te maken voor de subsidieaanvragen die ze in 2026 zullen indienen. Redenen genoeg dus om de banden nauwer aan te halen.

Inzicht in elkaars ambities

De voormiddag begon plenair, waarbij elke landelijke dienstverlener de speerpunten uit de komende beleidsperiode toelichtte. Wat zijn de ambities voor de komende beleidsperiode, hoe gaat men daarbij te werk en op welke vlakken is er potentieel om met de erfgoedcellen samen te werken?

Daarna was het aan de erfgoedcellen. Een vertegenwoordiging van de erfgoedcellen verduidelijkte waarvoor de 27 erfgoedcellen in Vlaanderen & Brussel staan. Elke erfgoedcel legt uiteraard eigen klemtonen, afhankelijk van de regio of stad, maar de werkwijze is wel gelijkaardig. Tot slot volgden een aantal tips over hoe de landelijke dienstverleners de erfgoedcellen kunnen contacteren voor een projectidee of samenwerking.

Hoe de samenwerking versterken?

In de namiddag doken de deelnemers in de discussie, op basis van twee vragen:

  • Hoe maken we het globale aanbod van dienstverlening helderder en inzichtelijker voor erfgoedgemeenschappen? Welke drie acties zijn hiervoor nodig?
  • Hoe werken we makkelijker en beter met elkaar samen in projecten? Welke drie acties zijn hiervoor nodig?

Op basis van de resultaten van deze discussie wordt een reeks vervolgacties bepaald: waar en hoe kunnen beide deelsectoren nog meer en beter met elkaar samenwerken? Wordt dus vervolgd!

Contactdag erfgoedcellen-LDR
Contactdag erfgoedcellen-LDR
Contactdag erfgoedcellen-LDR
Contactdag erfgoedcellen-LDR
Contactdag erfgoedcellen-LDR
Contactdag erfgoedcellen-LDR
Contactdag erfgoedcellen-LDR
Contactdag erfgoedcellen-LDR
Contactdag erfgoedcellen-LDR
Contactdag erfgoedcellen-LDR
Contactdag erfgoedcellen-LDR
Contactdag erfgoedcellen-LDR
Contactdag erfgoedcellen-LDR
Contactdag erfgoedcellen-LDR


Foto's: FARO, Wouter Lammens

Gregory Vercauteren