tekstversie presentatie
Een stripboek, een tentoonstelling in het Belgisch Stripcentrum, wandelvoordrachten en een educatieve werking voor kinderen... Dat is in één volzin het ambitieuze, creatieve pakket dat de Erfgoedcel Brussel uitwerkte met de ronkende titel 'Brussel in beeldekes. Manneken Pis en andere ...
Van 9 tot 12 juni 2009 vormde de Universiteit van Manchester het decor voor het internationale congres 'Volunteering for the Future'. Deze conferentie was het slotmoment van een grootschalig internationeel project over vrijwilligerswerk in het cultureel-erfgoedwerk (VOCH- Volunteers for Cultural ...
Brussel is sinds 18 juni 2009 een museum rijker: het Marc Sleen Museum. Het bevindt zich in de Zandstraat, in de (volledig gerenoveerde) gebouwen van La Presse Socialiste, rechttegenover het Belgisch Centrum voor het Beeldverhaal, ook wel bekend als het ...
In september 2008 ging te New Delhi de Triennial Conference van ICOM-CC (International Council of Museums - Conservation Committees) door. Het thema van de conferentie was Diversity in Heritage Conservation: Tradition, innovation and participation.
In het kader van het Project Archiefbeheer en -Educatie binnen Vlaamse Onderwijsinstellingen (PAVLOE) voerde de archivaris van het Sint-Jozef-Klein-Seminarie te Sint-Niklaas, Koen Verstraeten, een onderzoek naar de inhoud van een schoolarchief, de selectie- en ordeningsproblematiek, de mogelijkheden tot ontsluiting en ...
Op 22 april 2009 keurde het Vlaams Parlement het decreet met betrekking tot de Vlaamse Kwalificatiestructuur goed. Dit decreet wil een betere communicatie tussen onderwijsverstrekkers en het werkveld mogelijk maken. Dit gebeurt door de uitbouw van een gezamenlijk referentiekader: de ...
Beluister de podcast, tekstversie presentatie .
Zoals zovelen die vaak bezig zijn met conservatie van ons cultureel erfgoed, doe ik vaak beroep op CoOL (Resources for Conservation Professionals) en ook de hieraan gekoppelde Conservation DistList. Beide zijn een project van het ‘Preservation Department van Stanford University ...