Discussie ICOM-museumdefinitie in Kyoto

De International Council of Museums organiseerde in Kyoto zijn driejaarlijkse General Conference. Dit is een grootschalig, internationaal event dat zowel op inhoudelijk, museologisch vlak als op vlak van wereldwijde netwerkvorming ontzettend belangrijk is. Tijdens deze week presenteerde ik twee papers voor twee internationale comités, m.n. voor ICOFOM, het internationaal comité voor museologie en voor INTERCOM, het internationaal comité voor management. De papers bieden stof voor dialoog en discussie met de internationale museumgemeenschap. Voor ICOFOM ben ik bovendien nationaal correspondent voor België, en nam ik dus deel aan de vergaderingen en discussiemomenten die door ICOFOM werden georganiseerd.

De hele week stond bovendien in het teken van de discussie over het nieuwe voorstel van een ICOM-museumdefinitie. Als museoloog volg ik deze discussie al jaren op, en organiseer ik daarover gesprekken met de sector. Het was dan ook een belangrijke opdracht om hierover uitgebreid verslag uit te brengen.  

Projectresultaten

Tijdens deze conferentie presenteerde ik de paper Managing a Liquid Museum. From theory to praxis voor INTERCOM. Deze paper was een verdere uitwerking van het concept 'liquid museum' dat ik in 2012 ontwikkelde. Voor ICOFOM schreef ik de paper More than Words. Museology in Postnormal Times (Belgium), die werd opgenomen in de proceedings. Deze bijdrage vindt u als bijlage terug bij dit bericht. Tijdens de conferentie was ik nauw betrokken bij de discussie over een nieuwe ICOM-museumdefinitie. Via deze link kan u de uitgebreide rapportage terugvinden. 

Meer lezen kan ook via deze links:

Foto: Tempelklok van de tempel Chion-in te Kyoto, anoniem, ca. 1888 - in of voor 1898, publiek domein, via Rijksstudio 

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
ICOM - The International Council of Museums
ICOFOM - The International Committee for Museology
INTERCOM - The International Committee for Museum Management
Contactpersoon
François Mairesse
Adres
Maison de l'UNESCO, 1 rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15, France
Telefoon
+33 (0) 1 47 34 05 00
Financieringsbron(nen)

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media financierde de verblijfskosten in het kader van het subsidiereglement voor internationale reis- en verblijfkosten van cultureel-erfgoedorganisaties.

Andere projecten

Het erfgoed en de geschiedenis van moestuinen zijn eeuwenoud. Ze zijn rijk en divers. Maar ...

Catching the digital heritage is een project waarbij twee collectiebeherende instellingen, Amsab-ISG en Liberaal Archief/Liberas ...

Het erfgoedproject DAKIRA - HERINNERING: 50 jaar Marokkaanse migratie (1964 - 2014) is een ontwikkelingsgericht ...