Het historisch archief van het Museum Mayer van den Bergh: reconstructie van de (inter)nationale netwerken van een Antwerpse verzamelaarsfamilie

Het Museum Mayer van den Bergh herbergt een omvangrijk historisch archief. In dit archief zijn de persoonlijke archieven van Fritz en Henriëtte Mayer van den Bergh (bereik 1879-1920) van bijzonder groot belang. Deze documenteren onder meer het ontstaan van de collectie, de stichting van het museum en het netwerk van Fritz en Henriëtte. Het archief bevat essentiële informatie over individuele collectiestukken, en biedt een unieke inkijk in de leefwereld, praktijken en motivaties van een internationaal actieve, Antwerpse verzamelaarsfamilie. Daardoor is het een belangrijke bron van kennis en inspiratie voor de werking van het Museum Mayer van den Bergh, alsook voor zijn bezoekers. Het archief bevat tevens belangrijke documenten voor verder onderzoek naar de geschiedenis van het (private) verzamelen en de kunstmarkt in België en Europa rond 1900.

Ondanks zijn groot belang is het archief slechts gedeeltelijk geordend en geïnventariseerd, en niet overkoepelend ontsloten of digitaal geregistreerd in een archiefbeheersysteem, en daardoor niet raadpleegbaar voor het publiek. Hoewel de documenten waardevolle informatie over collectiestukken bevatten (bv. herkomst, aankoopprijs, vorige eigenaars), is er geen link met het collectiebeheersysteem Adlib voorhanden. Er ontbreekt dus een systematische documentatie en de bestaande kennis is gefragmenteerd.

Dit project beoogt de uniforme registratie en beschrijving van het archief en de digitale ontsluiting van de stukken in DAMS (het digitale collectieportaal van Musea & Erfgoed Antwerpen), alsook het virtueel aan elkaar koppelen van specifieke documenten en kunstwerken die naar elkaar verwijzen door het integreren van links in Adlib (naar de betreffende archiefstukken) en een gezamenlijke valorisatie via een datahub. Het grootste deel van het historisch archief bestaat uit ontvangen brieven. Op basis van het uitgebreid (inter)nationaal netwerk van Fritz en Henriëtte konden intussen 93 brieven van Fritz en Henriëtte getraceerd worden in archieven in binnen- en buitenland (Universiteitsbibliotheek Gent, KMSKA, Rijksarchief Beveren, KMKG Brussel, Zentralarchiv Staatliche Museen Berlijn, Universitätsbibliothek Bonn, Zentralbibliothek Zürich, KDC Nijmegen). Deze documenten, die uiterst waardevolle informatie bevatten, zullen eveneens worden opgenomen in het digitaliserings- en ontsluitingsproject.

Partnerorganisaties
  • Letterenhuis
  • Rubenianum
  • Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
  • Universiteitsbibliotheek Gent
  • Algemeen Rijksarchief Beveren
  • Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis Brussel
  • Staatliche Museen zu Berlin, Zentralarchiv
  • Universitäts- und Landesbibliothek Bonn
  • Zentralbibliothek Zürich
  • Katholiek Documentatiecentrum Nijmegen

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Museum Mayer van den Bergh
Contactpersoon
Ulrike Müller
Adres
Lange Gasthuisstraat 19, 2000 Antwerpen
Telefoon
0475 83 06 43
Financieringsbron(nen)

Projectsubsidie 'Inhaalbeweging voor digitale collectieregistratie' van het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Gemeenschap.

Andere projecten

Het prentenkabinet van M bevat zo’n 25.000 prenten en tekeningen. Tussen 2016 en 2018 maakte ...

De deelname aan het praktisch-wetenschappelijke seminarie 'Verloren en ontvreemd cultureel erfgoed. De Wit-Russische context' kadert ...

Het project Comites latentes (‘verborgen vrienden’) maakt verborgen handschriften in Vlaamse collecties zichtbaar via de ...