“Een ware schat aan studiematerieel”. Ontsluiten en valoriseren van de Collectie Ludwig Burchard van het Rubenianum

Het project ‘Een ware schat aan studiematerieel.’ Ontsluiten en valoriseren van de Collectie Ludwig Burchard, dat op 1 juli 2014 werd aangevat en voor de periode van één jaar door de Vlaamse overheid werd gefinancierd, had als doel deze rijke nalatenschap van Ludwig Burchard – één van werelds meest gerenommeerde Rubenskenners – te inventariseren en te ontsluiten. Tot het project hoorde ook het ontsluiten van de 'Rubensdocumentatie', de kerncollectie van het Rubenianum, en de zoektocht naar een archiefmodule om deze collecties eenvoudig voor het publiek toegankelijk te maken.

Projectresultaten

Het project omvatte 5 doelstellingen. Ten eerste is de oorspronkelijke collectie Ludwig Burchard virtueel in kaart gebracht door middel van een archiefbeschrijving en inventaris die zowel op de klassieke manier uitgeschreven zijn, als ontsloten via een archiefmodule. Ten tweede is er onderzoek verricht naar een digitaal archiefontsluitingssysteem. Zowel de collectie Ludwig Burchard als de Rubensdocumentatie zijn in het gekozen systeem geregistreerd en nu publiek toegankelijk. Ten derde zijn de Rubensdocumentatie en het archief van Burchard herordend en duurzaam herpakt. Ten vierde zijn alle processen gedocumenteerd door middel van rapporten, handleidingen en procedures (die op aanvraag beschikbaar zijn via rubenianum@stad.antwerpen.be). Tot slot is het project doorheen het jaar extern gecommuniceerd – o.a. door middel van publicaties in META en het RKDbulletin – met als slotstuk de studiedag ‘(Erf)Goed Documenteren’ op 8 juni waarop niet enkel de projectresultaten voor een groot publiek werden voorgesteld, maar er ook podium geboden is voor collega-instellingen met documentaire collecties. De problematiek van archief versus documentatie is hierdoor publiek besproken kunnen worden; de eerste stap in de richting van een geïntegreerd overlegorgaan voor erfgoedinstellingen met documentaire collecties is gezet.

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
Centrum Rubenianum vzw
Contactpersoon
Prisca Valkeneers
Adres
Kolveniersstraat 20
Telefoon
032011577
Financieringsbron(nen)

Projectsubsidie voor een ontwikkelingsgericht cultureel-erfgoed project