Inventarisatie en ontsluiting van het archief van Maarten Van Severen. Fase 3

 

De subsdieaanvraag heeft betrekking op de derde fase van het project rond de inventarisatie en ontsluiting van het archief van Maarten Van Severen. Met dit project wil de MVS Foundation de nalatenschap van Maarten Van Severen toegankelijk maken en duurzaam bewaren. De derde fase loopt van 1/2/2012 tot 31/05/2013 en omvat vier onderdelen, waarvoor in grote lijnen volgende acties worden ondernomen: 1. INVENTARISATIE a. afronden inventarisatie projectdossiers en ordening digital born archief b. inventariseren van administratie, boekhouding en overige kleine gehelen c. opmaken definitief archiefschema en toelichting bij methodologie 2. CONSERVATIE a. herverpakken b. organiseren inscannen faxen c. organiseren conservatie en restauratie driedimensionale stukken d. organiseren duurzame opslag digital born archief e. organiseren bewaring driedimensionale stukken en bibliotheek 3. ONTSLUITING a. databank (NL / EN) maken die de inventaris doorzoekbaar maakt + richtlijnen voor wie het archief raadpleegt in De Zwarte Doos b. organiseren ontsluiting digital born archief en archief MVS Foundation c. website laten groeien als referentiewebsite voor het oeuvre van Maarten Van Severen d. uitbouwen van een internationaal netwerk 4. DOCUMENTATIE a. documenteren van het oeuvre van Maarten Van Severen door middel van foto’s van gerealiseerde projecten en getuigenissen

Partnerorganisaties

Centrum Vlaamse Architectuurarchieven,

 Dienst Stadsarcheologie en Stadsarchief (De Zwarte Doos) van de Stad Gent,

 Design museum Gent,

 Vakgroep Architectuur en Stedenbouw Universiteit Gent,

 Productiehuis Pain Perdu,

 Opleiding Conservatie en Restauratie KASK Antwerpen (Artesis Hogeschool)

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
The Maarten Van Severen Foundation
Contactpersoon
Marij De Brabandere
Adres
Krommenelleboog 5 9000 Gent
Telefoon
0476746801
Financieringsbron(nen)

Agentschap Kunsten en Erfgoed