DAKIRA - Herinnering 50 jaar Marokkaanse migratie fase 3

In het kader van het drie jarig erfgoedproject 'DAKIRA - Herinnering 50 jaar Marokkaanse migratie' werd in de derde en laatste fase een verplaatsbare tentoonstelling ontworpen die uitgeleend kan worden door verenigingen, scholen en andere organisaties. De 'koffertentoonstelling' is een afgeleide van de grote DAKIRA expo die liep van 2014 tot 2015. De koffertentoonstelling behandelt op bondige wijze de geschiedenis en aanwezigheid van 50 jaar Marokkkaanse migratie in Vlaanderen en België maar zet de toeschouwer eveneens aan tot nadenken over migratie in het algemeen en parallellen te trekken met wat migratie vandaag in onze samenleving betekent. .  In acht banners met illustraties en bijhorende tekst wordt dit verhaal aan de hand van verschillende thema's verteld: 1) ‘meer dan 50 jaar Marokkaanse migratie’, 2) ‘bilateraal akkoord’, 3) ‘het vertrek’, 4)‘cultuur’, 5)‘heimwee’, 6)‘arbeid en huisvesting’ en 7)‘sociaal leven’. De banners zorgen ervoor dat de toeschouwer op een bondige, laagdrempelige manier geïntroduceerd wordt in het brede spectrum van thema’s die een rol spelen of hebben gespeeld binnen 50 jaar Marokkaanse migratie. Bij elke koffer hoort ook een DAKIRA-brochure die de betreffende organisatie meer achtergrondinformatie biedt over de geschiedenis en betekenis van 50 jaar Marokkaanse migratie.Daarnaast is er een educatief pakket dat bestaat uit een reeks kaarten. In de eerste plaats is dit gericht tot jongeren vanaf 15 jaar. Het educatief pakket bevat weetjes, vragen, opdrachten en ideeën over migratie en is zo ontworpen dat er ruimte is voor elke organisatie of school om hiermee een eigen richting uit te gaan. Het educatief pakket zet in de eerste plaats aan tot reflectie van wat migratie betekent voor de  geschiedenis van Vlaanderen en België maar ook over de plaats van migratie in onze huidige samenleving. De koffertentoonstelling fungeert op die manier ook als een trigger om andere migratieverhalen en geschiedenissen in het relaas te betrekken. Het is een interactief model dat contextuele informatie voorziet en stimuleert tot nadenken en doen doordat het de deelnemers/jongeren aangezet tot verzamelen van erfgoed en verhalen uit hun eigen omgeving.

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
Federatie van Marokkaanse Verenigingen
Contactpersoon
Hanne Buys
Adres
Oudstrijdersstraat 9 2140 Borgerhout
Telefoon
03 204 10 10
Financieringsbron(nen)

Vlaamse gemeenschap - agentschap Kunsten en Erfgoed