Naar een museum voor Mechelen: try-out tentoonstelling

Naar aanleiding van de verbouwing van het Hof van Busleyden ontwikkelen de Stedelijke Musea Mechelen samen met Erfgoedcel Mechelen een nieuw concept voor de invulling en werking van de Stedelijke Musea. E-land ondersteunt het volledige project, zowel methodisch als inhoudelijk. Deze projectaanvraag focust zich daarom op twee aspecten van dit project: enerzijds de ontwikkeling van een experimentele en participatieve try-outtentoonstelling (werktitel) en anderzijds de evaluatie van die tentoonstelling verwerken in een masterplan voor een vernieuwde werking van de Stedelijke Musea.

Projectresultaten

De toekomstvisie voor het museum, zoals die wordt uitgetest in de tentoonstelling, wordt het best verwoord in de missie voor de nieuwe geïntegreerde dienst die de realisatie van het nieuwe stadsmuseum op zich neemt. Musea & Erfgoed Mechelen (voorheen Stedelijke Musea Mechelen en Erfgoedcel Mechelen) combineert een museumwerking (onderzoek, verzamelen, beheren, ontsluiten) met een erfgoedwerking (erfgoedbeleid, netwerking, ondersteuning, kennis- en expertise opbouw en –deling, vrijwilligerswerking). De synergie zorgt voor meer dan de som van de delen. Musea en Erfgoed Mechelen actualiseert het Bourgondische stadspaleis, Hof van Busleyden, tot een hedendaags stadsmuseum en geeft zo vandaag betekenis aan het verleden van de stad. Het museum wordt een ontmoetingsplek voor Mechelaars en toeristen, erfgoed- en andere culturele spelers, onderzoekers, kunstenaars en verenigingen. De dynamiek die ontstaat door de interactie wordt versterkt door museale objecten. Die hoeven niet uitsluitend uit onze collectie te komen. Vanuit universeel stedelijke thema’s (geschiedenis, diversiteit, ambachten en geschiedenis) bemiddelen we actief tussen bezoekers, partners onderzoekers en kunstenaars om de stad betekenis te geven. Mechelen is onze collectie en het museumverhaal is definitief een tweerichtingsverkeer.

Partnerorganisaties

FARO, AGB MAC (autonoom gemeentebedrijf), MGS (Museums Galleries Scotland), UA Centrum voor Stadsgeschiedenis, Dienst Toerisme Mechelen, Plan C het Vlaamse transitienetwerk voor duurzaam materialenbeheer

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
Musea & Erfgoed Mechelen (Stedelijke Musea Mechelen)
Contactpersoon
Sigrid Bosmans - Anouk Stulens
Adres
Van Beethovenstraat 8-10
Telefoon
003215294910
Financieringsbron(nen)

Vlaamse Gemeenschap - Cultureel-erfgoeddecreet: 64.644,- , Werkingsmiddelen Stedelijke Musea Mechelen: 50.470 , Opbrengsten uit verkoop: 40.200