Ontsluiting Vlaams hedendaagse muzikaal erfgoed: pro-actief erfgoedbeleid en valorisatie hedendaagse Vlaamse muziek (fase 2)

Binnen het erfgoedproject werd gewerkt volgens volgende vijf actielijnen:

1. De conservatie en ontsluiting van het totale oeuvre van 10 componisten:
= Wilfried Westerlinck, Claude Coppens, Joachim Brackx, Louis De Meester, Lucien Goethals, Joris De Laet, Marcel Poot, Frederik Neyrinck, Frederik Devreese, Rafael D’Haene

2. De actualisering van de in de voorbije periode reeds geconserveerde en ontsloten oeuvres van 6 componisten:
= Serge Verstockt, Willy Ostijn, Willy Soenen, Vic Nees, Jan Van Landeghem, Koen Dejonghe

3. Publicatiereeks hedendaagse Vlaamse muziek na 1950
    - In 2009 werd in de eerste plaats verder gewerkt aan de publicatie en verspreiding van het volume V dat de Vlaamse opera en klassiek muziektheater belicht. Het gaat hier over de muziek geschreven op een dramatische tekst waarbij zowel de opera, kameropera, muziektheater in de enge zin van het woord, toneelmuziek als de musical worden belicht. (Titel: Opera en muziektheater in Vlaanderen na 1950; Flemish Music Theatre since 1950)
    - Daarnaast werd tijdens de tweede helft van 2009 gewerkt aan de inhoudelijke voorbereiding van het volume VI dat over elektronische muziek in Vlaanderen gaat.  

4. Actualisering van de publicatiereeks: volume II: Vlaamse pianomuziek na 1950

5. Presentatie van hedendaags Vlaams muzikaal erfgoed aan een groot publiek
= Tentoonstelling Aquarius, opera van Karel Goeyvaerts in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience te Antwerpen
 

Projectresultaten

1. De conservatie en ontsluiting van het totale oeuvre van 10 componisten:
= Wilfried Westerlinck, Claude Coppens, Joachim Brackx, Louis De Meester, Lucien Goethals, Joris De Laet, Marcel Poot, Frederik Neyrinck, Frederik Devreese, Rafael D’Haene
In totaal: 342 beschrijvingen en conservaties van partituren; 213 beschrijvingen voor geluidsopnames.

2. De actualisering van de in de voorbije periode reeds geconserveerde en ontsloten oeuvres van 6 componisten
= Serge Verstockt, Willy Ostijn, Willy Soenen, Vic Nees, Jan Van Landeghem, Koen Dejonghe
Het gaat in totaal om 33 bijkomende beschrijvingen en conservaties van partituren en 8 nieuwe beschrijvingen van opnames.

3. Publicatiereeks hedendaagse Vlaamse muziek na 1950
    - In 2009 werd in de eerste plaats verder gewerkt aan de publicatie en verspreiding van het volume V dat de Vlaamse opera en klassiek muziektheater belicht. Het gaat hier over de muziek geschreven op een dramatische tekst waarbij zowel de opera, kameropera, muziektheater in de enge zin van het woord, toneelmuziek als de musical worden belicht. In maart verscheen de publicatie in druk, de Nederlandse versie werd een maand later online beschikbaar gesteld.
    (Titel: Opera en muziektheater in Vlaanderen na 1950; Flemish Music Theatre since 1950)
    Voor het eerst werd de publicatie zowel in het Engels als in het Nederlands aangeboden. Het Nederlandstalige versie werd echter niet in boekvorm verspreid, doch enkel via de website.
    - Daarnaast werd tijdens de tweede helft van 2009 gewerkt aan de inhoudelijke voorbereiding van het volume VI dat over elektronische muziek in Vlaanderen gaat.  

4. Actualisering van de publicatiereeks: volume II: Vlaamse pianomuziek na 1950
In 2009 werd het tweede volume Contemporary Music in Flanders over pianomuziek beoogd. Deze publicatie is momenteel niet meer in boekvorm te krijgen. Gezien het tekort aan budget werd ervoor geopteerd om de actualisering in digitale vorm op onze website aan te bieden.

5. Presentatie van hedendaags Vlaams muzikaal erfgoed aan een groot publiek
= Tentoonstelling Aquarius, opera van Karel Goeyvaerts in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience te Antwerpen
    - Datum en plaats: 6 tot 13 juni 2009 in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en in de wandelgangen van de VLOS (Vlaamse Operastichting) te Antwerpen werden facsimile’s van de stukken tentoongesteld (looptijd van de voorstelling Aquarius).
    - Inhoud: een selectie brieven, foto’s, schetsen, tekeningen en partituren uit het persoonlijk archief van Karel Goeyvaerts die te maken hebben met de enige opera die deze componist schreef, Aquarius. De aanleiding was de allereerste scenische uitvoering van deze opera in de VLOS. De volledige tentoonstelling stond in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience te Antwerpen. Als voorproefje van deze tentoonstelling werden een tweetal kasten met facsimile’s van een aantal documenten in de wandelgangen van het operagebouw geplaatst. De tentoonstelling werd geopend op de "Aquariusdag" op 6 juni met een uitvoerige lezing van prof. Mark Delaere met als thema Karel Goeyvaerts en Aquarius: introductie tot de componist en zijn ‘opus ultimum’ .
    - Partners: VLOS (organisator van de eerste scenische uitvoering van deze opera en de Aquariusdag), Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (infrastructuur voor de tentoonstelling en de Aquariusdag), Mark Delaere (specialist nieuwe muziek aan de afdeling musicologie, KULeuven, gaf tijdens de themadag een uitgebreide lezing over de componist), Universiteitsarchief KULeuven (stelde het persoonlijk archief van de componist ter beschikking).
 

Leden stuurgroep

Veronique Verspeurt

Rebecca Diependaele

Marie De Cannière

 

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
MATRIX - Centrum voor Nieuwe Muziek
Contactpersoon
Rebecca Diependaele
Adres
Minderbroedersstraat 48 - 3000 Leuven
Telefoon
016 33 20 42
Financieringsbron(nen)

Dit project werd ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap (Ministerie van Cultuur, afdeling Kunsten en Erfgoed), de provincie Vlaams-Brabant en de stad Leuven.