Design and Displacement - Design History Society Annual Conference

De 'Design History Society Annual Conference' is een belangrijk jaarlijks ontmoetingspunt voor iedereen die bezig is met vormgevingserfgoed. Zowel academische onderzoekers als vertegenwoordigers van culturele instellingen zoals musea en archiefinstellingen wisselen tijdens dit driedaagse congres kennis en expertise uit.

Het congres gaat dit jaar door aan de Parsons Design School en onderzoekt het actuele thema 'Design and Displacement'. De deelname aan het congres biedt de uitgelezen kans voor het Vlaams Architectuurinstituut om haar internationaal netwerk te versterken, expertise rond dit onderwerp verder uit te bouwen, en kennis over Vlaamse archiefcollecties en vormgevingscultuur aan een internationaal publiek over te brengen.

Projectresultaten

Katarina Serulus gaf in naam van het Vlaams Architectuurinstituut een lezing over de naoorlogse uitwisselingen tussen de Verenigde Saten en België, getiteld 'Transatlantic Design Cultures during the Cold War: Belgo-American exchanges in the mid 1950s'.

Het Vlaams Architectuurinstituut neemt in de volgende beleidsperiode de dienstverlenende rol rond vormgeving op. Een van de belangrijke doelstellingen is het sterker uitbouwen van een internationaal netwerk van organisaties die rond vormgevingserfgoed werken. Er zijn al goede bilaterale contacten met diverse instellingen, maar er is nog geen actief netwerk in ruimer verband opgebouwd. De actieve deelname aan dit internationaal congres draagt bij aan bovenstaade doelstelling. Het is een belangrijk netwerkevent waar de eerste waardevolle contacten voor toekomstige samenwerkingen met internationale spelers gelegd worden.

Het Vlaams Architectuurinstituut zal de kennis en het netwerk dat voortkomt uit dit congres inzetten om de eigen doelstellingen te realiseren. Met de nieuwe expertise en contacten met internationale spelers rond vormgevingserfgoed kan het Vlaams Architectuurinstituut de actoren binnen het erfgoedveld beter ondersteunen en samenwerkingen tussen Vlaamse en internationale actoren stimuleren.

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Design History Society and Parsons School of Design, New York
Contactpersoon
Sarah Lichtman, Assistant Professor of Design History,
Adres
Parsons School of Design
School of Art and Design History and Theory
Alvin Johnson/J.M. Kaplan Hall - 66 West 12th Street
New York, NY 10011
USA
Telefoon
212.229.5150
Financieringsbron(nen)

De Vlaamse regering subsidieert de reis- en verblijfskosten voor de deelname aan het congres 'Design and Displacement. Design History Society Annual Conference' in New York, georganiseerd door Parsons School of Design.

Katarina Serulus gaf in naam van het Vlaams Architectuurinstituut een lezing over de naoorlogse uitwisselingen tussen de Verenigde Saten en België, getiteld 'Transatlantic Design Cultures during the Cold War: Belgo-American exchanges in the mid 1950s'.

De deelname aan het congres, uitstappen en diner kosten 505 USD (427 euro) en de overige kosten worden voor eigen rekening genomen. 

Andere projecten

Je hebt gepland, gefinancierd, geselecteerd, rechten geklaard, beschreven en gedigitaliseerd. En wat nu? Of je ...
Game ‘in het wiel van Odiel’ Dit project is een unieke samenwerking tussen het WieMu ...
“Ontwikkeling van een portfoliomodel voor een zinvolle bewaring en ontsluiting van muziek die niet of ...