Gemapt. Een stedelijk presentatieplatform voor collecties, erfgoed en verhalen

Gemapt is een geotemporeel platform voor het delen, presenteren en gebruiken van digitale erfgoedcollecties in functie van een participatieve erfgoedwerking. Dankzij de digitaliseringsinspannningen van de afgelopen jaren is een kritische massa aan digitale erfgoedcollecties voorhanden. Dit project exploreert wat instellingen én gebruikers hier vervolgens mee kunnen doen en wat de uitdagingen zijn.

De proof of concept is gerealiseerd in de vorm van GentGemapt.be, een interactief platform dat plaatsen, historische kaarten en erfgoedcollecties met elkaar en met Gentenaars verbindt.

Missie

De kennis over de stad en haar erfgoed bevindt zich verspreid in bibliotheken, musea, archieven, diensten, verenigingen en huiskamers. Ze berust bij wetenschappers en erfgoedexperten maar ook bij buurtbewoners en gewone Gentenaars. Als we al die puzzelstukjes samenleggen, bereiken we een dieper, gelaagder en veelzijdiger (in)zicht in de stad en haar verleden. Met Gent Gemapt willen we dit realiseren. We benutten digitale technologie en de pracht van de Gentse erfgoedcollecties om de geschiedenis van ons allemaal te vertellen.

Doelstellingen

 1. De ontwikkeling van een nieuw soort presentatieplatform dat erfgoedcollecties en geschiedenis betekenisvol met elkaar verbindt en ontsluit op (historische) kaarten. Het opensourceplatform exploreerde de mogelijkheden van Omeka S en IIIF voor ruimtelijke erfgoedontsluiting. De kaartapplicatie ‘Gemapt’ is een generiek model dat ook ingezet kan worden voor erfgoedontsluiting in andere plaatsen en contexten.

  => Ga naar de Kaart

  => Meer info over De Kaart
 2. Het opstellen van een duurzaam plaatsregister voor Gent dat gebruikt kan worden voor ruimtelijke ontsluiting van erfgoedcollecties. Dit Gents plaatsregister kan als datamodel dienen voor andere plaatsregisters. Het wordt na na afloop gepubliceerd als linked open data.

  => Meer info over het plaatsregister
 3. Het ontwerpen van een digitale toolbox voor digitale en hybride erfgoedparticipatie. Het project onderzoekt en verfijnt de mogelijkheden van het open source IIIF-verrijkingsplatform Madoc voor het transcriberen, annoteren en metadateren van erfgoedcollecties. Gent Gemapt experimenteert met digitale en analoge vormen van vrijwilligerswerk en crowdsourcing via Gent Verrijkt.  Hier verzamelen we digitale erfgoedprojecten van de partnerinstellingen, ook na afloop van het project.

  => Ga aan de slag op Gent Verrijkt

  => Meer over Gent Verrijkt
 4. Het fungeren als draaischijf om de vele blikken op de stad zichtbaar te maken. Gent Gemapt wil een plek zijn om allerlei interpretaties en voorstellingen van de stad te bundelen als aparte, thematische kaartlagen (geotemporeel). Gent Gezien groeit verder als een instrument voor erfgoedwerk en -ondersteuning van STAM Gent en de Erfgoedcel Gent, ook na afloop van het project.

Timing

 • Fase 1: oktober 2020 - september 2021: proof of concept
 • Fase 2: oktober 2021 - september 2022: beeld en tekstredactie
 • Fase 3: oktober 2022 - september 2023: lancering platform en start participatieprojecten
 • Na afloop van het project krijgen de verschillende deelcomponenten van Gent Gemapt inbedding in het cultureelerfgoedwerk van de partners.

Meer info over het project en de resultaten.

Projectresultaten
 1. Geotemoreel presentatieplatform dat erfgoedcollecties en geschiedenis betekenisvol met elkaar verbindt en ontsluit op (historische) kaarten. Het opensourceplatform exploreerde de mogelijkheden van Omeka S en IIIF voor ruimtelijke erfgoedontsluiting. De kaartapplicatie ‘Gemapt’ is een generiek model dat ook ingezet kan worden voor erfgoedontsluiting in andere plaatsen en contexten.

  => Ga naar de Kaart

  => Meer info over De Kaart
 2. Een duurzaam plaatsregister voor Gent dat gebruikt kan worden voor ruimtelijke ontsluiting van erfgoedcollecties. Dit Gents plaatsregister kan als datamodel dienen voor andere plaatsregisters. Het wordt na na afloop gepubliceerd als linked open data.

  => Meer info over het plaatsregister
 3. Madoc, een digitale toolbox voor digitale en hybride erfgoedparticipatie. Het project verfijnde de mogelijkheden van het open source IIIF-verrijkingsplatform Madoc voor het transcriberen, annoteren en metadateren van erfgoedcollecties door zowel vrijwilligers als via crowdsourcing. Op Gent Verrijkt verzamelen we digitale erfgoedprojecten van de partnerinstellingen, ook na afloop van het project.

  => Meer over Gent Verrijkt
 4. Gent Gezien maakt de vele blikken op de stad zichtbaar via thematische kaartlagen. Het kan worden ingezet als participatieve tool om allerlei interpretaties en voorstellingen van de stad te bundelen. Gent Gezien groeit verder als een instrument voor erfgoedwerk en -ondersteuning van STAM Gent en de Erfgoedcel Gent, ook na afloop van het project.
Partnerorganisaties
 • Universiteitsbibliotheek Gent - Boekentoren (indiener)
 • Ghent Centre for Digital Humanities
 • Archief Gent
 • STAM Gent / Erfgoedcel Gent
 • Huis van Alijn
 • Industriemuseum
 • Liberas
 • Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis
Leden stuurgroep

Projectteam Ghent Centre for Digital Humanities:

 • Fien Danniau (coördinator)
 • Rein Debrulle (kaarten)
 • Frederic Lamsens (ontwikkeling)
 • Vincent Ducatteeuw (historisch datamodel, geografische index)

Stuurgroep

 

 

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Universiteitsbibliotheek Gent - Boekentoren
Contactpersoon
Fien Danniau
Adres
UGent - Ghent Centre for Digital Humanities
Sint-Pietersnieuwstraat 35
9000 Gent
Telefoon
09 331 02 78
Financieringsbron(nen)