Gemapt. Een stedelijk presentatieplatform voor collecties, erfgoed en verhalen

Gemapt is een geotemporeel platform voor het delen, presenteren en gebruiken van digitale erfgoedcollecties in functie van een participatieve erfgoedwerking. Dankzij de digitaliseringsinspannningen van de afgelopen jaren is een kritische massa aan digitale erfgoedcollecties voorhanden. Dit project exploreert wat instellingen én gebruikers hier vervolgens mee kunnen doen en wat de uitdagingen zijn.

Gent Gemapt plaatst archief- en erfgoedcollecties op digitale stadskaarten om ze opnieuw te verbinden met elkaar, met de stad en met de Gentenaar. Uitgangspunt is dat alle soorten data en erfgoed te lokaliseren zijn en dat georeferentie en annotatie voor de gebruiker een aantrekkelijke ontsluitingsvorm zijn.

 • In fase 1 levert dit een proof of concept van een geotemporeel presentatieplatform, geënt op de buurt rond De Krook.
 • In fase 2 wordt Gent Gemapt uitgerold over heel het grondgebied en verbonden met participatieve activiteiten van de partners via het verijkingsplatform MADOC.
 • In fase 3 wordt het platform gelanceerd en kunnen gebruikers mee helpen om het Gentse erfgoed 'op de kaart' te zetten.
Projectresultaten
 • Beta van het geotemporeel platform Gent Gemapt (einde fase 1, september 2021)
 • Digitale MADOC-omgeving voor participatieve verrijking: transcriptie, beeldannotatie en georeferentie (fase 2, vanaf september 21)
 • Lancering publiek platform Gent Gemapt (bij begin fase 3, voorzien najaar 2022)
Partnerorganisaties
 • Universiteitsbibliotheek Gent - Boekentoren (indiener)
 • Ghent Center for Digital Humanities
 • Archief Gent
 • STAM Gent / Erfgoedcel Gent
 • Huis van Alijn
 • Industriemuseum
 • Liberas
 • Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Universiteitsbibliotheek Gent - Boekentoren
Contactpersoon
Fien Danniau
Adres
UGent - Ghent Center for Digital Humanities
Sint-Pietersnieuwstraat 35
9000 Gent
Telefoon
09 331 02 78
Financieringsbron(nen)
 • Projectsubsidie voor cultureel-erfgoedwerking op landelijk en internationaal niveau.
 • Eigen inbreng van de partners.

Andere projecten

Digitale publicaties zijn vluchtig en ontsnappen momenteel grotendeels aan het verzamelbeleid van onze erfgoedinstellingen. Hierdoor ...

Van 24 tot 30 september organiseerde Kunstenpunt, samen met FARO, Z33 Huis voor actuele kunst ...
In 2018 start Argos het onderzoeksproject naar kunstenaarsfilm en -video in België in de jaren ...