Ken, benoem en beheer je kunststoffen. Een internationaal project rond identificatie en zorg in de collecties van Design Museum Gent en S.M.A.K.

Design Museum Gent en S.M.A.K. willen met dit project ervaring en kennis opbouwen over de juiste identificatie en monitoring van de kunststoffen in hun collecties.

Door kunststoffen juist te benoemen, te weten welke specifieke zorg ze vragen en op een systematische manier hun toestand op te volgen, kunnen we voortaan duurzame conserveringsmaatregelen nemen op maat van elk collectiestuk of deelcollecties.

Door het ontwikkelen en implementeren van tools (materialen- en techniekenthesaurus, lijst met schadebeelden, een stappenplan voor het bepalen van de conserveringsprioriteit en frequentie van monitoring, DIY-methode voor de identificatie van kunststoffen, natuurwetenschappelijk onderzoek) bouwen we kennis en expertise op die de zorg voor een complexe en bedreigde materialengroep in binnen- en buitenland ten goede komt.

Door de (inter)nationale samenwerking kunnen we de kennisachterstand in Vlaanderen inlopen en actief meewerken aan verdere kennisontwikkeling. De opgedane kennis en ontwikkelde instrumenten worden gedeeld met andere Vlaamse en internationale erfgoedbeheerders, zodat ook zij de kunststofobjecten in hun collectie beter kunnen beheren en behouden.

Partnerorganisaties
  • KIK (Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium)
  • RCE (Rijksdienst Cultureel Erfgoed)
  • CICS (Cologne Institute for Conservation Science - TH Köln)

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Design Museum Gent en S.M.A.K.
Contactpersoon
Hannah Hendrickx
Adres
Design Museum Gent
Drabstraat 12
9000 Gent
Telefoon
0478 46 21 63
Financieringsbron(nen)

Projectsubsidies Cultureelerfgoeddecreet voor cultureel-erfgoedwerking op landelijk en internationaal niveau.

Andere projecten

De omvangrijke en waardevolle vensterglascollectie van het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 en het onderzoeksproject ism ...

Zie document “Verantwoording van projectsubsidies voor ontwikkelingsgerichte en internationale projecten. Cultureel erfgoeddecreet” door ons bezorgd ...
De specificiteit van de eigen collectie en de ligging in de rustige residentiële wijk van ...