Belgische kunstenaarsfilm en -video in de jaren 1970

In 2018 start Argos het onderzoeksproject naar kunstenaarsfilm en -video in België in de jaren 1970. De vroege omgang met deze media in België werd zowel op inhoudelijk als op materiaal-technisch vlak slechts zeer sporadisch onderzocht. Argos vertrekt vanuit de vaststelling dat zowel de houdbaarheid van de videotapes stilaan tot een einde komt als dat de eerste generatie videopioniers een zekere leeftijd heeft bereikt, en onderstreept op die manier de noodzaak van het project.

Een eerste fase richt zich op het inhoudelijke luik. Allereerst wordt de rol van centra die al vroeg kunstenaarsfilm en -video omarmden, zoals het Internationaal Cultureel Centrum in Antwerpen of Galerie Yellow Now in Luik, onderzocht. Tegelijk worden gesprekken met individuele kunstenaars en actoren zoals Flor Bex, Lili Dujourie of Jacques Charlier gevoerd. Natuurlijk staat ook het eigen onontgonnen archief in Argos centraal, dat vandaag een 5.000-tal kunstenaarsfilms en -video’s bevat. Het project heeft echter de ambitie om eveneens te kijken naar de manier waarop videokunstenaars de paden naast de institutionele kunstwereld bewandelden, in de vorm van bijvoorbeeld collectieven of actiegerichte platformen.

Het project koppelt dit academisch onderzoek tegelijkertijd aan een materiaal-technisch onderzoek naar de kunstenaarsfilms en -video’s. Aan de kunstenaars wordt gevraagd op welke manier de kunstwerken vroeger werden geïnstalleerd, en hoe dit naar de huidige afspeelapparatuur kan worden vertaald. Het aantal en de staat waarin de tapes zich bevinden, wordt onderzocht. Zo bereiden we de tweede fase voor, waarin een selectie van het naar boven gekomen materiaal zal worden gerestaureerd en gedigitaliseerd.

In de derde en laatste fase wordt het onderzochte materiaal en onderzoek gecommuniceerd naar zowel een gespecialiseerd als een breed publiek. De ambitie is hier om met de partners van het project een publicatie, een symposium, een projectwebsite en een tentoonstelling op poten te zetten.

Partnerorganisaties

Argos werkt voor Belgische kunstenaarsfilm en -video in de jaren 1970 samen met M HKA Antwerpen, Université de Liège, VUB, KASK, KMSKB, VIAA en VRT. Met ander partners wordt momenteel gekeken naar een potentiële samenwerking.

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Argos, centrum voor Kunst en Media
Contactpersoon
Dagmar Dirkx
Adres
Werfstraat 13, 1000 Brussel
Telefoon
+32 (0)2 229 00 03
Financieringsbron(nen)

Het project ontvangt van de Vlaamse overheid (Cultuur, Jeugd, Media en Brussel) 87.300 euro als ontwikkelingsgericht cultureel-erfgoedproject.

Andere projecten

The First Conference of GLHN-Global Labour History Network in Delhi, India, 3-4 March 2017 (after ...
CODART is een belangrijk forum en internationaal netwerk van conservators van Nederlandse en Vlaamse kunst ...
Chatham Historic Dockyard (UK) is een van de grootste en best ontwikkelde droogdokkensites, en daarom ...