Azura Film- en beeldbank

Azura is een cultureel samenwerkingsverband van zeven gemeenten in de Antwerpse Zuidrand. Met 'Antwerpen Zuidrand', afgekort tot Azura, werken Aartselaar, Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel sinds 2009 nauw samen rond cultuur- en erfgoedbeleid. De projectvereniging Cultuuroverleg AZURA wil het culturele aanbod in de regio en de communicatie er rond op elkaar afstemmen en toerisme en erfgoedwerking stimuleren. Het eerste belangrijke project was het opstarten van de  online filmbank www.filmbankazura.be. In deze regionale filmbank vind je oude films, foto’s, prentbriefkaarten, pentekeningen en ander beeldmateriaal van het dagelijks leven in de regio.

Azura koestert sinds haar oprichting de ambitie om als ondersteuningsorganisatie op te treden voor erfgoedorganisaties in de regio Antwerpse zuidrand. Deze wens komt voort uit een behoefte van lokale erfgoedspelers aan meer ondersteuning en de noodzaak van een gecentraliseerd erfgoedbeleid ter ondersteuning van de erfgoedwerking en sensibilisering rond erfgoed in de regio.

Op advies van FARO werd besloten om een halftijdse medewerker aan te stellen om deze taak op zich te nemen vanaf juli 2014 tot en met maart 2015. In die periode zullen in heel de regio werkgroepen, ronde tafels en overlegmomenten met alle erfgoedactoren en lokale organisaties worden geïnitieerd om te komen tot een sterk dossier waarin alle noden en behoeften van het veld worden meegenomen.

De doelstellingen van  de projectvereniging AZURA  zijn de volgende:

 1. Een cultureel imago opbouwen gebaseerd op het profiel en de kenmerken van de regio om te werken aan de uitstraling van de streek.
 2. Het bewaren en ontsluiten voor een breed publiek van het culturele erfgoed in de regio door het uitwerken van erfgoedprojecten.
 3. Het brede culturele aanbod in de regio afstemmen
 4. Het bestaande aanbod beter bekend maken en toegankelijk maken bij een ruim publiek in de deelnemende gemeenten door het ontwikkelen van kwalitatieve communicatiekanalen.
 5. Ervaring uitwisselen, inspelen op nieuwe tendensen en wederzijdse logistieke steun vergemakkelijken.
Projectresultaten
 • Opstart en voortdurende aanvulling flim- en beeldbank rond cultureel erfgoed van de regio
 • Aanmaak website waarop databank door iederen kan geconsulteerd worden
 • Verzending van nieuwsbrieven aan
 • Remiiscentiesessies met ouderen in 2011 en filmvertoning in het kader van ouderenveertiendaagse in november 2013
 • Screening erfgoedveld, uitbouw netwerk binnen het Vlaamse erfgeodveld en overleg en samenwerking met de lokale actoren
 • Opstart vrijwilligerwerking sinds 2010 voor invoeren gegevens in de databank en ondersteuning van projecten
 • Organisatie studiedag 18 oktober 2013 in samenwerking met  Het Firmament, Etwie, CAG, LECA en FARO. met als doel nieuwe inzichten te verwerven  binnen de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen en in de mogelijke benaderingen van de omgang met lokaal en regionaal erfgoed.
 • Realisatie scholenproject 'Tijdmobiel" in samenwerking met De Veerman. Eerste toer langs scholen in de regio in maart - april - mei 2014. Jaarlijks wordt een nieuwe toer van de Tijdmobiel langsheen scholen voorzien
 • Realisatie website voor scholenproject www.tijdmobiel.be in samenwerking met De Bardijnen, aanmaak facebookpagina
 • Vergroting van de visibiliteit door ontwikkeling huisstijl en communicatieplan in samenwerking met Erfgoedmarketeers De Bardijnen
 • Gemeenschappelijke vertegenwoordiging van de 7 partnergemeenten met Azura op erfgoeddag 2014
 • Realisatie erfgoedsalonnetjes in de openbare ruimte waarin beeldmateriaal en resultaten van projecten worden getoond in de regio
 • Overleg met  overlegorgaan erfgoedcellen Provincie Antwerpen ter voorbereiding van strategisch erfgoedbeleidsdossier Azura
 • Voorbereiding van een strategisch erfgoedbeleidsplan voor de regio, met als potentiële 8ste partnergemeente Borsbeek

 

Partnerorganisaties

- FARO

- Packed / VIAA

- Erfgoedcel Mechelen

- Kempens Karakter

- K.erf

- Erfgoedcel Noorderkempen

- MAS

- Leca

- ETWIE

- Het Firmament

- CAG

Leden stuurgroep

Mometeel wordt de stuurgroep ter ondersteuning van het structureel beleidsplan nog samengesteld

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
Azura Film- en Beeldbank
Contactpersoon
Ruth Renders
Adres
Stadsplein 1 2640 Mortsel
Telefoon
0491 347434
Financieringsbron(nen)

De Projectvereniging Azura wordt sinds 2009 gesteund door de zeven partnergemeenten Aartselaar, Beochout, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel.

Daarnaast ontving de projectvereniging voor de periode juli 2013 - juni 2014 projectsteun van de Vlaamse Gemeenschap.