Inzoomen op industrieel erfgoed in België (1980-2020): registratie, digitalisering en valorisatie van bijna 5.000 foto’s, incl. opstart dataprofiel

Een unieke collectie foto's (1980-2020) over industrieel erfgoed in België wordt gedigitaliseerd, geregistreerd en gevaloriseerd. Het digitaliseren gebeurt procesmatig met grondige kwaliteitscontrole i.f.v. langdurige preservering. De registratie gebeurt diepgaand met oog voor iconografie, geografische informatie en de link met bestaande thesauri. De valorisatie betreft het openstellen van de foto's om onderzoek te stimuleren, alsook de aanzet te geven tot een dataprofiel voor industrieel erfgoed.

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Industriemuseum Gent
Contactpersoon
Thomas Desmedt
Adres
Minnemeers 10
9000 Gent
Telefoon
0473 56 55 91
Financieringsbron(nen)

Projecten inhaalbeweging digitale collectiedata Vlaamse overheid