Deelname masterclass 'Paper, Glass and Plastic: Identification and Care of Photographic Negatives'

Het FOMU nam deel aan een masterclass over de identificatie van, en zorg voor, fotografische negatieven georganiseerd door SM International Photo Conservation Studio in samenwerking met de Photographic Archive of the American Academy in Rome. De masterclass werd gegeven door de internationale expert Monique Fischer en ging door in de American Academy in Rome voor een internationale groep van vakspecialisten.

Het FOMU heeft deelgenomen aan deze masterclass in het kader van haar pilootproject 'Waarderen van omvangrijke diapositieven- en negatievencollecties'. Met dat project wil het FOMU zijn kennis op het vlak van collectiewaardering verbeteren. We onderzoeken de waarderingsproblematiek met betrekking tot grote verzamelingen diapositieven en negatieven. Daarbij passen we bestaande tools (een zelf ontwikkelde condition assessment tool en de contactvelmethode) toe om te onderzoeken of deze inzetbaar zijn bij het waarderen van grote verzamelingen diapositieven en negatieven. Met de organisatie PACKED wordt het digitaliseringsluik van het project onderzocht, met documentatie- en onderzoekscentrum KADOC - KU Leuven de praktische toepassing van de tools in het licht van een waarderingstraject. Deelname aan de masterclass geeft het FOMU de mogelijkheid om enerzijds onze bestaande kennis over de behandelde materie te versterken, en anderzijds krijgen we via de organisator van de masterclass de kans om onze condition assessment tool voor te stellen aan een internationale groep van vakspecialisten. Door deelname vergroten we ons netwerk en kan de vergaarde kennis en input worden ingezet voor de verbetering van de tools van het pilootproject waarderen.

Projectresultaten

De opgedane ervaring en vergaarde kennis zal gebruikt worden bij de verdere uitwerking van het pilootproject om enerzijds de eigen kennis op het vlak van collectiewaardering aan te vullen, maar ook om andere erfgoedbeheerders te informeren en te ondersteunen bij hun waarderingstraject. De opgedane kennis en de resultaten van het project worden verspreid via, en gepubliceerd op, CEST, TRACKS, toolbox FARO, webapp FOMU.

Partnerorganisaties

De masterclass werd georganiseerd door SM International Photo Conservation Studio in samenwerking met de Photographic Archive of the American Academy in Rome.

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
SMP International Photo Conservation Studio
Contactpersoon
Annelies Dalemans
Adres
FOMU, Waalsekaai 47, 2000 Antwerpen
Telefoon
+32 470 76 07 16
Financieringsbron(nen)

Deelname werd gefinancierd met eigen middelen (1.200 EUR) en een tussenkomst in de reis- en verblijfskosten (792,22 EUR) vanwege het Vlaamse departement Cultuur, Jeugd en Media.

Andere projecten

Het project Plannen voor de toekomst: ICE (in)begrepen wil een eerste, gezamenlijke stap zetten in ...

Het project ‘Gastvrij Vlaanderen?’ (projecttitel) is een erfgoedproject over het onthaal van vluchtelingen door het ...

1. Inventarisatie en typologering Het Karrenmuseum heeft in zijn eigen collectie en die van Openluchtmuseum ...