The Art & Science of Fundraising + best practices museumarchitectuur

In april 2018 nam Katrien Laporte, directeur Design Museum Gent, deel aan een studiebezoek aan New York georganiseerd door the King Baudouin Foundation United States (KBFUS) onder de titel 'The Art & Science of Fundraising'. Dertig  leidinggevenden van Europese culturele instellingen en universiteiten kregen de kans om te leren van succesvolle Amerikaanse collega's. Het programma bestond uit interactieve discussies met enkele top-fundraisers en topmusea zoals The Whitney Museum, Metropolitan Museum, Metropolitan Opera en vele anderen . Daarnaast wisselden de deelnemers onder elkaar ideeën uit. Belangrijke thema's zijn strategische planning, donorschap, ledenwerking, mecenaat, corporate partnerships etc. Het studiebezoek laat zich samenvatten als de perfecte introductie in de Amerikaanse kunst van de fondsenwerving. Overal in Europa zijn musea op zoek naar aanvullende financiering en wordt er werk gemaakt van cultureel ondernemerschap. Het erfgoedbedrijf verzakelijkt. In het beleidsplan 2019-2023 van Design Museum Gent zijn cultureel ondernemerschap en duurzame aanvullende financiering twee belangrijke doelstellingen met tal van acties rond strategische planning, giften en legaten, een actief netwerk van financiële ambassadeurs en commerciële dienstverlening. Design Museum Gent zal de volgende jaren een structureel plan uitwerken, n.a.v. de nog noodzakelijke laatste financiering voor de bouw en inrichting van de nieuwe vleugel. In dat kader is het enorm interessant om ons licht op te steken bij de pioniers van de culturele fondsenwerving in de USA.

Aansluitend werden op eigen initiatief werkbezoeken gebracht met afspraken met de directies van Cooper Hewitt Design Museum en het Museum of Arts en Design (MAD) i.f.v. mogelijke samenwerking en kennisuitwisseling. Ook het New Museum of Contemporary Art, MoMA, en Nogushi museum stonden op het programma. De bedoeling is te leren uit de best practices van toonaangevende musea op inhoudelijk vlak maar ook wat betreft nieuwe museuminfrastructuur in functie van de verdere uitwerking van de plannen voor een nieuwe vleugel voor Design museum Gent.  Vooral Cooper Hewitt is een goed voorbeeld hoe de collectie digitaal ontsloten is naar het grote publiek.

Projectresultaten

De inzichten van de het studiebezoek ‘The Art & Science of Fundraising’ worden meegenomen naar een interne werkgroep die de aanvraag van een projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting voor het werven van aanvullende fondsen voor de nieuwe vleugel voor Design Museum Gent moet voorbereiden. Vooral de do’s en don’t bij het uitwerken van de communicatie, de Capital Campaign en de call to action om giften te genereren waren belangrijke input.

De inspiratie die werd opgedaan rond museuminfrastructuur wordt gebruikt als input voor het bouwdossier voor de nieuwe vleugel, waarvoor de open oproep via de Vlaamse Bouwmeester in juli 2018 gepubliceerd wordt.

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
King Baudouin Foundation United States / Design Museum Gent
Contactpersoon
Ellena E. Fotinatos, Deputy Director, Donor & Nonprofit Services, King Baudouin Foundation United States (KBFUS) en Katrien Laporte, directeur, Design Museum Gent
Adres
KBFUS 10 Rockefeller Plaza, 16th Floor, New York, NY 10020 en Design Museum Gent Botermarkt 1, 9000 Gent
Telefoon
KBFUS 001 (212) 713-7660 en Design Museum Gent 09/267.99.99
Financieringsbron(nen)

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media financierde een belangrijk deel van de kosten in het kader van het subsidiereglement voor internationale reis- en verblijfkosten van cultureel-erfgoedorganisaties. Ter plaatse (voor het deel met The King Baudoin Foundation United States) werd het project ondersteund "with the generous support of American Express".

Andere projecten

Het is een pilootproject in verband met een omvattende benadering voor het verwerven, het bewaren, ...
Dit project (november 2015 - juni 2017), getrokken door het ModeMuseum in Antwerpen (MoMu) en ...
Het project behandelt het globaliseringserfgoed van de Tweede Wereldoorlog in de Limburgse Kempen. Dit erfgoed ...