Waarom kiest uw organisatie voor participatie?

Participatie in de praktijk © FARO

Met veel tijd en energie hebt u de afgelopen jaren gewerkt aan een hedendaagse visie en strategie voor uw instelling en hebt u zich kunnen profileren als een belangrijke speler in het professionele veld. Het spreekt voor zich dat u participatieve projecten wenst vorm te geven om u nog sterker op de kaart te zetten, en een brede gemeenschap te creëren rond uw instelling. Maar hoe begint u eraan? Hoe ver gaat u in participatieve projecten zodat u toch oog hebt voor uw doelstellingen, maar tegelijk niet te sturend bent ten aanzien van de betrokken gemeenschappen?

Fiche

Visie

Wilt u aan de slag gaan met participatie, dan is het nodig eerst te formuleren waarom u dat doet. Door die ‘waarom’-vraag te beantwoorden, formuleert u uw visie op participatie. In deze fiche leest u er meer over. Die visie werkt u best samen met uw team uit. Een intern draagvlak is immers een belangrijke eerste voorwaarde voor het welslagen van participatief werken.

Ga het gesprek aan

Ga dus het gesprek aan met uw collega’s. Waarom participatie? Hoe zien wij dat? Deze poster met vragen kan u helpen om het gesprek verder uit te diepen.

Deze collega’s gingen u voor met deze vragen:

In deze blog vindt u nog drie extra ideeën om met de poster aan het werk te gaan in uw team.

Is het nodig om uw collega’s eerst nog wat warm(er) te maken voor het thema participatie? Dan kan deze powerpoint met argumenten u misschien helpen om het gesprek te voeren. We diepen enkele van deze argumenten verder voor u uit:

Weerstanden

Veel kans dat tijdens het gesprek over participatie uiteenlopende meningen aan bod komen. En meer nog, dat er weerstanden tegenover participatie op tafel komen. Het is goed om bij het voorbereiden van het intern gesprek op voorhand stil te staan bij een aantal veel voorkomende weerstanden ten aanzien van participatie. Zo vermijdt u dat gesprekken stokken, en kunt u mogelijke misverstanden uit de weg ruimen. In deze teksten op Erfgoedwijzer vindt u hopelijk heel wat stof om met deze weerstanden aan de slag te gaan of om tegenargumenten te weerleggen.