Hildegarde Van Genechten

Aanspreekpunt voor:

  • Erfgoed en onderwijs / Buurten met erfgoed
  • Publiekswerking en -bemiddeling
  • Participatie en cocreatie 
  • Familievriendelijke werking, intergenerationeel werken
  • Erfgoed en jongeren
  • Toegankelijkheid
  • ...

Sinds 2003 is Hildegarde Van Genechten professioneel actief in het erfgoedveld: eerst als consulent bij Culturele Biografie Vlaanderen, vervolgens als stafmedewerker bij FARO. In deze functie focust zij op de thema's participatie, educatie en bemiddeling. De rode draad is steeds het ondersteunen van erfgoedorganisaties en -initiatieven die participatie van mensen en gemeenschappen (in welke vorm ook) mogelijk maken en stimuleren. Ook is Hildegarde Van Genechten in FARO het aanspreekpunt voor Buurten met erfgoed, een partnerschap dat scholen ondersteunt in hun werking met erfgoed in de omgeving van de school. 

Hildegarde Van Genechten is licentiaat Communicatiewetenschappen en ontwikkelde daarbovenop (als vrij student) een didactisch referentiekader aan de VUB. Daarnaast heeft zij een opleidings- én ervaringsachtergrond in het bibliotheekwerk en het sociaal-cultureel werk. 

Adviseur participatie | educatie
02 213 10 71