Hildegarde Van Genechten

Aanspreekpunt voor:

  • Erfgoed en onderwijs (erfgoededucatie)
  • Publiekswerking en -bemiddeling
  • (Erfgoed)gemeenschapsvorming, makelaardij
  • Interpretatieve en interactieve methodieken en werkvormen, zoals gidsen
  • Gezinsvriendelijke werking, intergenerationeel werken
  • Toegankelijkheid
  • ...

Sinds 2003 is Hildegarde Van Genechten professioneel actief in het erfgoedveld: eerst als consulent bij Culturele Biografie Vlaanderen, vervolgens (na de fusie met het Vlaams Centrum voor Volkscultuur in 2008) als stafmedewerker bij FARO. In deze functie laten al haar activiteiten zich samenvatten onder de noemer participatie, educatie en bemiddeling. Het leidmotief is steeds het ondersteunen van erfgoedorganisaties en -initiatieven die erfgoedparticipatie (in welke vorm ook) mogelijk maken en stimuleren. 

Hildegarde Van Genechten studeerde Communicatiewetenschappen aan de VUB, ontwikkelde (als vrij student) een didactisch referentiekader aan de VUB, en heeft daarnaast een brede (opleidings- en ervarings)achtergrond in het socioculturele veld.

FARO
Adviseur participatie | educatie
02 213 10 71