Visie: digitale strategie van het Rijksmuseum

Johannes Vermeer, Het melkmeisje. ca. 1660. Rijksmuseum Rijksstudio 

Toegegeven, het is een open deur. Het digitale is vandaag alomtegenwoordig in de samenleving. De impact van all things digital op het gedrag van mensen, de manier van werken en de organisatiemodellen is enorm. Deze ontwikkeling heeft een heel grote invloed op de volledige museumpraktijk. Vandaar dat we de noodzaak en urgentie van een digitale (beleids-)strategie niet genoeg kunnen benadrukken.

De Collegagroep Digitale Participatie brengt museummedewerkers samen die hier vanuit collecties, publieksbemiddeling, communicatie én beleid aan (willen) werken. Op 22 november 2018 was Saskia Scheltjens, hoofd Research Services van het Rijksmuseum Amsterdam, te gast. In deze nieuwe publicatie leest u haar bevindingen en aanbevelingen. De presentatie vindt u hieronder of via Slideshare.

  Save the date!

  De volgende Collegagroep Digitale participatie komt samen op maandag 25 maart 2019, te Mechelen in het Museum Hof van Busleyden. Diezelfde dag organiseert FARO ook een Collegagroep Communicatie. Noteer alvast de datum en hou de FARO-agenda in de gaten voor meer informatie! 

  Lees meer over het digitale museum

  Op de CEST-pagina vindt u een handleiding voor 'De opmaak van een digitale strategie voor een museum'

  In 2017 publiceerden we een blogreeks over het ‘digitale museum’. 

  an Toorop, Marguérite, 1868-1928. Rijksmuseum, Rijksstudio

  In het septembernummer 2017 van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed verscheen een dossier over digitale uitdagingen in de cultureel-erfgoedsector. Hoe is het gesteld met het ‘digitale bewustzijn’ van archieven, erfgoedbibliotheken en musea? Wat zijn de grote veranderingen op technologisch vlak? Met welke ontwikkelingen houden we de komende jaren best rekening, willen we niet van de digitale kaart worden geveegd? Belangrijke vragen, die Bart De Nil, Jeroen Walterus en Olga Van Oost stelden aan experten uit de Vlaamse cultureel-erfgoedsector.

  • O. Van Oost, ‘Naar een groter digitaal bewustzijn in de cultureel erfgoedsector?’, faro | tijdschrift over cultureel erfgoed, 10 (2017) 3, 36-44.
  • O. Van Oost, ‘Het digitale fundament van het museum. Hoe mensen en collecties duurzaam digitaal verbinden?’, faro | tijdschrift over cultureel erfgoed, 10 (2017) 3, 45-49.
  • B. De Nil, ‘Zalando in de archiefsector? Rondetafelgesprek over de digitale stand van zaken bij de archieven’, faro | tijdschrift over cultureel erfgoed, 10 (2017) 3, 50-55.
  • J. Walterus, ‘Zichtbaar, vindbaar en bruikbaar! Digitale uitdagingen voor erfgoedbibliotheken’, faro | tijdschrift over cultureel erfgoed, 10 (2017) 3, 56-61. 

  Foto's:

  • Johannes Vermeer, Het melkmeisje. ca. 1660. Rijksmuseum, Rijksstudio 
  • Jan Toorop, Marguérite, 1868-1928. Rijksmuseum, Rijksstudio
  Olga Van Oost