Nieuw! Collegagroep Digitale Participatie voor musea

Gebruik van een smartphone om meer informatie over een foto te krijgen

Tussen 2013 en 2017 organiseerden FARO, Kunstenpunt, Middelheimmuseum, M HKA en M Leuven, de Collegagroep Digitale Bemiddeling. Publiekswerkers uit musea kwamen enkele keren per jaar samen om ideeën op te doen, kennis te vergaren en ervaringen uit te wisselen op het vlak van digitale publieksbemiddeling. Het aantal deelnemers was telkens hoog en de bijeenkomsten werden steeds zeer positief geëvalueerd.

Het digitale museum

Maar op de vooravond van 2018 is de tijd rijp voor een herziening. Digitale toepassingen verbreken de grenzen tussen publieksbemiddeling, collectiebeheer en -management, communicatie enzovoort. Om een (digitale) publieksbemiddeling te doen slagen, zal de publiekswerker intensief moeten samenwerken met de collectiebeheerder en de socialemediamanager. En omgekeerd. Het museum is de som van de afdelingen en de digitale strategie snijdt er dus los door. Dat bleek trouwens ook uit de blogreeks 'Het digitale museum' en uit het focusdossier ‘Digitale uitdagingen voor de erfgoedsector’ dat u kan nalezen in het septembernummer van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed.

Naar een Collegagroep Digitale Participatie voor musea 

Vandaar dat we in 2018 de Collegagroep Digitale Bemiddeling vernieuwen en omdopen tot Collegagroep Digitale Participatie. De drijvende krachten zijn nu: FARO, PACKED vzw, Middelheimmuseum, M HKA en M Leuven. De nieuwe Collegagroep Digitale Participatie brengt zowel publieksbemiddelaars, museummedewerkers met een meer strategische (digitale) functie als collectieverantwoordelijken van musea samen en stimuleert de dialoog over digitale toepassingen. We denken samen na over de betekenis van ‘digitale participatie’ maar werken ook gezamenlijk digitale acties uit.

Lancering nieuwe collegagroep

We komen een eerste keer samen op donderdag 11 januari 2018, van 10.00 tot 13.00 uur bij FARO. Wil u graag deelnemen? Registreer dan via deze webpagina.

Olga Van Oost