Musea en toerisme: een relatiegesprek

Het KMKSA by night door Karin Borghouts

Tegenpolen trekken elkaar aan. Dat geldt alleszins voor musea en toerisme. Ze kunnen niet zonder elkaar. Maar toch is hun relatie vaak wat moeilijk. En wat is er nu beter dan een ‘goed gesprek’ om hieraan te verhelpen? Op zaterdag 9 september bijvoorbeeld, in het KMSKA, het gesloten museum dat voor de gelegenheid kan bezocht worden. 

De (enigszins gespannen) verhouding tussen erfgoed en toerisme: dat was het thema van het Groot Onderhoud in 2013. Leest u de verslagen van de verschillende sessies er maar op na, of bekijk de fijne en boeiende filmpjes hier. Vooral voor musea is het vaak moeilijk om een goed evenwicht te vinden tussen de artistieke, wetenschappelijke, museologische aspecten van een project en wat er allemaal bij het toeristische bedrijf komt kijken.

Visienota 'Volop inzetten op musea'

In de visienota Volop inzetten op musea (2016) kaartte het Museumoverleg (toen nog: Overleg Vlaamse Musea) het probleem ook al aan. Op pagina’s 32 en 33 van de visienota – die u als bijlage terugvindt – lezen we dat Vlaamse musea te weinig kunnen meestappen in internationale projecten. Omdat ze er eenvoudigweg de middelen en de infrastructuur niet voor hebben. Dankzij de hefboomfinanciering van Toerisme Vlaanderen kan een aantal musea wel degelijk grote projecten realiseren. Het Museumoverleg is daar heel erkentelijk voor. Maar heeft er toch ook moeite mee dat Toerisme Vlaanderen het (inhoudelijke) kader zelf vastlegt. Het vroeg dan ook om structureel overleg van meet af aan om tot een goed resultaat en tot een echte, duurzame synergie te komen. 

Van wrevel naar dialoog

Met wrevel koop je immers niet veel. Beide sectoren kunnen alleen maar baat hebben bij een intensieve dialoog. Tussen de musea die een hefboomproject hebben lopen en Toerisme Vlaanderen is er sowieso veel overleg. Zo zijn er bijvoorbeeld stuurgroepen met vertegenwoordigers uit de museumwereld om Toerisme Vlaanderen te adviseren. De publicatie van de visienota van het Museumoverleg was een concrete aanleiding om over een aantal vragen van de musea in gesprek te gaan. Intussen wordt Toerisme Vlaanderen regelmatig uitgenodigd op het Museumoverleg.

KMSKA

Oude meesters: toeristische trekkers of artistieke toppers?  

Dit is een debat dat velen zal interesseren. Het thema belangt ook heel wat erfgoedwerkers aan. Vandaar dat u zich snel zou moeten inschrijven voor deze gespreksnamiddag. De gesprekspartners zijn: Manfred Sellink (KMSKA), Ann Demeester (Frans Hals Museum), Phillip Van den Bossche (Mu.ZEE) en Emilie Gordenker (Mauritshuis). Peter De Wilde (Toerisme Vlaanderen) leidt in en Sjarel Ex (Museum Boijmans Van Beuningen) reageert. Sacha Bronwasser (de Volkskrant) modereert. Het event is een organisatie van Ons Erfdeel en deBuren in partnerschap met het KMSKA. Een verslag van het gesprek wordt gepubliceerd in Ons Erfdeel 4/2017 (november). 

Bezoek de werf van het KMSKA

Tijdens deze namiddag krijgt u de gelegenheid om de bouwplaats, die het museum momenteel is, te bezoeken. Misschien staat u zelf ook wel voor een verbouwing of renovatie? Of heeft u een bijzondere interesse voor museumtechniek? Dan verwijs ik u graag door naar de driedaagse internationale conferentie die FARO, ICAMT en ICOM-België organiseren in september. De internationale conferentie bestaat deels uit paperpresentaties en deels uit werkbezoeken aan musea die worden verbouwd of een verbouwing achter de rug hebben in Vlaanderen en Brussel. De nadruk ligt daarbij sterk op werk- en werfbezoeken aan musea. Ter plekke bezoeken we de werven, ontmoeten we de museumdirecties, de architecten en scenografen en gaan we met hen in gesprek.

Meer informatie vindt u hier

Foto's: KMSKA, Karen Borghouts

Olga Van Oost