Geef om Erfgoed-platform haalt 92.000 euro op

Foto:  Apen wegen en tellen geld, Leonard Schenk (mogelijk), 1720. Publiek domein via Rijksstudio

Het Geef om Erfgoed-platform helpt kleinschalige erfgoedprojecten in Vlaanderen en Brussel mee realiseren. Wie dat wil, kan een (financiële) bijdrage leveren en ontvangt in ruil een uitnodiging om actief deel te nemen aan het erfgoedproject.

Het platform blikt positief terug op de resultaten, behaald sinds de start in januari 2021. Geef om Erfgoed, een onderdeel van het Growfunding-platform, heeft een slaagpercentage van 80% en haalde al 92.000 euro op. 

Wie kan een crowdfundingsproject opzetten?

De Geef om Erfgoed-projecten zijn divers, wat duidelijk te zien is aan de deelnemers. Twee voorbeelden:

  • Heemkundige Kring Oostkamp richtte zich op een schilderij van lokale kunstenaar Valentin Henneman. De aankoop en restauratie van het werk lukte, waardoor het schilderij van deze kunstenaar weer thuis is in zijn gemeente.
  • Ovenbuur Bochelt vzw maakte werk van de reconstructie van een stukje onroerend erfgoed. Deze vereniging haalde het doelbedrag bijeen voor het bouwen van een traditionele buurtoven, die kan dienen als bindmiddel van de lokale gemeenschap.

In een online krant lees u meer over deze twee geslaagde projecten. Histories vzw interviewde Patrick en Katrien, bestuursleden van Heemkundige Kring Oostkamp. Ze polsten ook naar de ervaringen van Ovenbuur Bochelt vzw.

Wilt u zelf een project opzetten? 

Dan hebben we goed nieuws voor u, want samen met de andere partners in dit project biedt FARO u infosessies, workshops en een-op-eenbegeleiding aan. 

Stap 1 
Bekijk eerst een opname van de infosessie: u krijgt uitleg over crowdfunding met heel wat voorbeelden uit de erfgoedsector. 

Stap 2 
Tijdens twee workshops krijgt u verdere begeleiding bij uw project. De twee workshops moeten samen gevolgd worden. Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier op de website van Histories.

  • Deel 1: donderdag 6 oktober 2022, van 19.00 tot 22.00 uur 
  • Deel 2: donderdag 20 oktober 2022, van 19.00 tot 22.00 uur 

Stap 3 
Na de workshops kunt u rekenen op begeleiding bij de uitwerking van uw project via gratis  een-op-eenbegeleiding. Voldragen projecten die passen in het concept van het platform kunnen worden geselecteerd voor het Geef om Erfgoed-platform

Onderaan deze pagina leest u alle projectinfo.

Erfgoed in de praktijk

Dit initiatief kadert binnen het samenwerkingsverband 'Erfgoed in de praktijk'. Onder deze koepel organiseert FARO samen met Histories, Davidsfonds, Herita en PARCUM laagdrempelige avondcursussen die erfgoedvrijwilligers ondersteunen bij de organisatie van een activiteit voor evenementen zoals Erfgoeddag, Nachten van de Geschiedenis of Open Kerkendagen. Zo waren er al avondcursussen over het ontwikkelen van gezinsvriendelijke activiteiten of het interactief rondleiden van publiek. Hier vindt u een terugblik op de afgelopen vormingen.

Vormingsaanbod Erfgoeddag 'Beestig!' & Erfgoedweek 2023

Naast Erfgoeddag is er in 2023 opnieuw een Erfgoedweek. Van 17 tot en met 28 april richten we ons opnieuw tot het jonge geweld. Op faro.be/erfgoeddag leest u alle praktische info over uw deelname.

Organiseert u voor het eerst een Erfgoeddag- of -week-activiteit? Of bent u op zoek naar verdieping? We presenteren u graag een divers programma aan vormingen. Het aanbod wordt de komende weken nog verder uitgebreid.

Foto:  Apen wegen en tellen geld, Leonard Schenk (mogelijk), 1720. Publiek domein via Rijksstudio

Michelle Van Meerhaeghe