Piloottrajecten Erfgoedcollecties, Gezondheid en Welzijn

Erfgoedcollecties, Gezondheid en Welzijn in Scrabble

Cultureel-erfgoedinstellingen kunnen een breed draagvlak creëren op lange termijn door in te spelen op maatschappelijke uitdagingen. Belangrijk is dat ze daarbij niet vertrekken van hun eigen erfgoedagenda, maar van de noden en behoeften van mensen en gemeenschappen.

Specifiek rond welzijn en gezondheid ontwikkelde FARO de voorbije jaren de publicatie- en vormingstrajecten Erfgoed en Dementie en Meer dan erfgoed. Hierop verder bouwend werden samen met verschillende partners uit de cultureel-erfgoed- en zorgsector nog enkele andere langetermijntrajecten opgezet. Al deze trajecten focussen op het inzetten van erfgoedcollecties om het welzijn en de gezondheid van mensen te verbeteren én op het meten en evalueren van de gerealiseerde impact.

Impact = lange termijn

Als we spreken over impact op welzijn en gezondheid, dan spreken we automatisch over de lange termijn. Met een eenmalige activiteit is het nu eenmaal onmogelijk om blijvende impact te hebben. Enkel door geduld en herhaling treedt er een verandering op bij de deelnemers én zal er een blijvend effect zijn op het leven van mensen. Dit is niet zomaar een punt van geloof, maar is simpelweg wetenschappelijk bewezen. Daarom bestaat het aanbod dat binnen elk traject werd ontwikkeld, uit een reeks van sessies die gedurende een langere periode meerdere malen worden herhaald.

Hoofddoelstellingen en uitkomsten

  1. Opbouwen van kennis en expertise over interventies met cultureel erfgoed voor welzijn en gezondheid.
  2. Ontwikkelen en verspreiden van methodieken en instrumenten voor op bewijs gebaseerde (evidence based) interventies met cultureel erfgoed voor gezondheid en welzijn.
  3. Benchmarken van de uitkomsten van de verschillende trajecten om zo significante uitspraken te kunnen doen over de impact van interventies met cultureel erfgoed voor gezondheid en welzijn.
  4. Ontwikkelen, op basis van de kennis en expertise die wordt opgebouwd, van een generieke toolset en een trainingsaanbod voor cultureel-erfgoed- én zorgactoren die samen met cultureel-erfgoedcollecties een aanbod voor gezondheid en welzijn willen ontwikkelen.

Pilootrajecten

Onderstaande links leiden u naar de voorstellingsfiches van de piloottrajecten. In de komende dagen, maanden (en jaren) zullen deze fiches verder worden aangevuld met bijkomende informatie, foto’s en filmpjes. Hou dus onze website in de gaten!

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen verbonden aan deze piloottrajecten

SDG_1SDG_3SDG_11SDG_15SDG_16

 

 

 

 

Doelstelling 1: Beëindig armoede overal en in al haar vormen
Doelstelling 3: Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden
Doelstelling 11: Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
Doelstelling 15: Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland
Doelstelling 16: Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling

Bart De Nil