Elk verhaal telt in de bib

Wijk klein Rusland in Zelzate

Verschillende sectoren ontwikkelen samen in de bibliotheek van Zelzate een aanbod voor alleenstaande ouders in armoede rond verhalen uit het dagelijks leven.

In een notendop

Lezen is geen cultureel luxeproduct, maar kan op verschillende vlakken meerwaarde creëren voor iedereen. Verhalen kunnen inspireren, troosten, aanzetten tot reflectie of een goed gesprek. In de bibliotheek van Zelzate zal voor alleenstaande ouders en hun kinderen in een reeks van zes sessies worden gewerkt rond de verhalen uit het dagelijks leven, vroeger en nu. De bibliotheek zal voor deze doelgroep, die vaak onder de radar blijft, een veilige omgeving creëren via de aangeboden sessies. De inhoud en het uitrollen van de sessies is een samenwerking van landelijke en lokale organisaties die onder meer actief zijn op het vlak van leesbevordering, cultureel erfgoed en welzijn met als gezamenlijk doel het verbeteren van het welbevinden van mensen in een kwetsbare situatie.

Om na te gaan welke impact deze reeks op de deelnemers heeft nagelaten, vormt het meten een belangrijk onderdeel van de evaluatie van het piloottraject. Door middel van een toegankelijke en korte vraagmethodiek wordt het effect van het traject op hun welbevinden in kaart gebracht. De impactmeting zorgt dat de pilot goed gedocumenteerd kan worden en later als evidence based praktijkvoorbeeld kan dienen om andere bibliotheken te inspireren. Bovendien onderstreept het de impact van lezen op welbevinden.

Tijdens het ontwikkelen van het piloottraject wordt ook aandacht besteed aan de nazorg en het verduurzamen van het aanbod na de reeks sessies. De pilot vormt een leertraject voor alle partners om, vertrekkende vanuit de lokale context en de noden van de doelgroep, een duurzaam aanbod te ontwikkelen voor een maatschappelijk kwetsbare doelgroep.

Dit traject kadert ook in een reeks piloottrajecten van FARO rond erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn.

Partners

Steven Thanghe (Bibliotheek Zelzate), Liesa Rutsaert (museum Huis van Alijn), Bart De Nil (FARO), Alexander Vander Stichele (FARO), Simon Bequoye (Iedereen Leest), Sylvie Dhaene (Iedereen Leest), Muraz Sahan (Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen) en Veerle Struyvelt (Buitenschoolse kinderopvang OCMW Zelzate)

Bart De Nil