Piloottraject Kleine documenten, grote verhalen

Archiefdepot Letterenhuis

Door het lezen van literair erfgoed worden mensen in een hersteltraject geholpen om hun eigen verhaal te vertellen.

In een notendop

Het nieuwe Actieplan Leesbevordering, dat werd samengesteld door het BoekenOverleg en wordt gecoördineerd door Iedereen Leest, tekent de krijtlijnen voor een beleidsdomeinoverschrijdend leesbevorderingsbeleid voor de komende jaren. Een van de negen acties in het actieplan is een piloottraject dat werkt met literair erfgoed in de geestelijke gezondheidszorg en dat de impact van deze interventies evalueert.

Samen met Iedereen Leest, het Letterenhuis en de Herstelacademie van de regio Antwerpen ontwikkelde FARO een reeks van zes sessies die, telkens op een vaste dag in de week, zullen worden georganiseerd in het Letterenhuis. Tijdens de sessies worden de deelnemers aangemoedigd om aan de hand van archiefdocumenten een ‘eigen’ verhaal te vertellen. Tijdens het leerproces komen ze in contact met het Letterenhuis en literaire archieven, en gaan ze aan de slag met enkele instrumenten voor storytelling. Aan het einde van de reeks heeft elke deelnemer een eigen, creatief verhaal.

Elke sessie wordt voorafgegaan én afgesloten door een welzijnsmeting. Die kwantitatieve meting wordt aangevuld met een kwalitatieve meting door middel van een vragenlijst die op drie momenten in de sessiereeks wordt afgenomen.

Dit traject kadert ook in een reeks piloottrajecten van FARO rond erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn.

Partners

Sylvie Dhaene (Iedereen Leest), Simon Bequoye (Iedereen Leest), Lies Galle (Letterenhuis), Leen Van Dijck (Letterenhuis), Bart De Nil (FARO), Alexander Vander Stichele (FARO), Tom Vansteenkiste (vzw De Link / Herstelacademie) en Nicole Van Houtven (vzw De Link / Herstelacademie)

Meer informatie

Bart De Nil