Piloottraject Een goed bewaard geheim

ADVN (c) FARO

Het gebouw en de collectie van het ADVN inspireren mensen in een hersteltraject om hun eigen verhaal te maken.

In een notendop

In een voormalig schoolgebouw met een groene binnentuin in Antwerpen huist het ADVN, dat het erfgoed omtrent de Vlaamse beweging in al haar geledingen bewaart. Dit goed bewaarde geheim in het centrum van Antwerpen biedt een uitgelezen kader om mensen te helpen tijdens hun psychisch herstelproces.

Met het concept van het piloottraject Kleine documenten, grote verhalen in het Letterenhuis als vertrekpunt, ontwikkelde FARO samen met het ADVN en ondersteund door de HerstelAcademie SaRA en Iedereen Leest, een reeks van zes sessies. Die worden telkens op een vaste dag in de week georganiseerd in het ADVN.

Tijdens de sessies worden cliënten van de HerstelAcademie SaRA geprikkeld door opmerkelijke stukken uit de collectie van het ADVN en begeleid om hun herstelverhaal te maken. De manier waarop ze dat doen kiezen ze zelf. Dat kan zijn door middel van digital storytelling of door het maken van een nieuw object. Tijdens het proces komen ze in contact met de archieven van het ADVN en gaan ze aan de slag met enkele creatieve werkvormen. Aan het einde van de reeks heeft elke deelnemer een eigen, creatief verhaal.

Elke sessie wordt voorafgegaan én afgesloten door een welzijnsmeting. Die kwantitatieve meting wordt aangevuld met een kwalitatieve meting door middel van een vragenlijst die op drie momenten in de sessiereeks wordt afgenomen.

Dit piloottraject zal worden opgenomen in het Actieplan Leesbevordering, dat werd samengesteld door het BoekenOverleg en wordt gecoördineerd door Iedereen Leest. Het tekent de krijtlijnen voor een beleidsdomeinoverschrijdend leesbevorderingsbeleid voor de komende jaren.

Dit traject kadert ook in een reeks piloottrajecten van FARO rond erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn.

Partners

Sophie Gyselinck (ADVN), Bart De Nil (FARO), Sylvie Dhaene (Iedereen Leest), Simon Bequoye (Iedereen Leest), Alexander Vander Stichele (FARO) en Tom Vansteenkiste (vzw De Link / Herstelacademie)

Foto: (c) FARO

Bart De Nil