Op verhaal komen met kloosterspullen

Objecten uit de collectie Erfgoedhuis Zusters van Liefde

Kloosterobjecten inspireren mensen in een hersteltraject om een verhaal te brengen voor een publiek.

In een notendop

Het Erfgoedhuis | Zusters van Liefde beheert de collecties van de Zusters van Liefde en draagt zorg voor hun realisaties in het onderwijs, de gezondheids- en welzijnszorg. 'Zorg' zit bijgevolg zo goed als in hun DNA. Het is echter ook hun ambitie om die collecties en het historisch gebouw waarin ze bewaard worden, in te zetten voor de zorg en het welzijn van psychisch kwetsbare mensen.

Verhalen vertellen is belangrijk voor mensen die problemen hebben met hun geestelijke gezondheid. Elk verhaal is een reis die mensen de kracht geeft om zich open te stellen en zich te bevrijden van negatieve gedachten. Daarenboven helpt het samen vertellen en delen van verhalen bij de bewustmaking van mensen over geestelijke gezondheid.

Het Erfgoedhuis | Zusters van Liefde begeleidt mensen die herstellen van geestelijke gezondheidsproblemen in het vertellen van verhalen door middel van objecten. De deelnemers krijgen eerst een introductie in verteltechnieken en worden ‘ondergedompeld’ in de verhalen en de collecties van de Zusters van Liefde. Uit deze inspiratiebronnen kunnen de deelnemers dan putten om zelf een verhaal te maken. Ze worden stapsgewijs geholpen om hun verhaal te ontwikkelen en voor een groep te brengen. Aan het eind van het traject vertellen ze, aan de hand van een object uit de collectie of een object dat ze zelf hebben gemaakt, hun verhaal tijdens een verhalenmuseum.

De sessiereeks zal worden geëvalueerd met een kwalitatieve meting door middel van een vragenlijst.

Dit traject kadert ook in een reeks piloottrajecten van FARO rond erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn.

Partners

Kaat Leeman (Erfgoedhuis ZvL), An Vandenberghe (Erfgoedhuis ZvL), Bart De Nil (FARO)

Meer informatie

Workshop Object storytelling op 3 maart 2018 voor zorgprofessionals in Jette

Bart De Nil