Objectstorytelling geeft mensen een stem

objectstorytelling

Erfgoedobjecten zijn uitermate geschikt om mensen hun verhaal te laten vertellen. Ze kunnen dienen als katalysator voor verschillende thema's, ze faciliteren een persoonlijk gesprek en kunnen verhalen verrijken. Ze kunnen mensen ook iets leren en fungeren als intermediair voor mensen die hun stem zoeken. Objectstorytelling is een methodiek om op een gestructureerde manier mensen te begeleiden om aan de hand van een erfgoedobject een verhaal te vertellen.

In het traject Op verhaal komen met kloosterspullen, dat kadert in een reeks piloottrajecten van FARO rond erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn, passen we deze methodiek toe om met kloosterobjecten mensen in een hersteltraject te inspireren om een verhaal te brengen voor een publiek.

Op vraag van het Brussels Ouderenplatform organiseerden we samen met het Kaat Leeman, coördinator van het Erfgoedhuis Zusters van Liefde, op 3 maart in het woonzorgcentrum Warlandis in Jette een workshop voor professionals uit de zorgsector. Die kregen na een korte theoretische introductie het verhaal achter zeven erfgoedobjecten die Kaat had meegebracht. Vervolgens moesten ze in groepjes een object kiezen en, aan de hand van vijf foto’s uit de collectie van de Zuster van Liefde, een kort verhaal rond dit object bedenken. Tenslotte werkten ze met een storytelling-app dit verhaal op een tablet uit tot een digitaal verhaal. Bekijk hier de sfeerbeelden.

Bart De Nil