Erfgoed en dementie. Creëren van een aanbod rond reminiscentie voor personen met dementie en hun mantelzorgers

De erfgoedsector kan helpen in het dementievriendelijk maken van onze maatschappij en bij de ontwikkeling van reminiscentie-instrumenten. Zo hebben musea, archieven, erfgoedbibliotheken en erfgoedorganisaties de kennis over de lokale geschiedenis én het gedroomde materiaal in huis om een aanbod op maat te ontwikkelen.

Omdat de creatie van een dergelijk aanbod sowieso impliceert dat de mantelzorger hierbij betrokken wordt, wordt in deze gids uitvoering stilgestaan bij zowel mantelzorg als de persoon met dementie. In deze gids vindt u een inleiding tot dementie, mantelzorg en het belang van het verleden, staan we stil bij voorbeelden van reminiscentieprojecten en -tools, krijgt u een overzicht van de belangrijkste actoren en informatiebronnen rond dementie, mantelzorg en reminiscentie in Vlaanderen en geven we enkele inspirerende praktijkverhalen.

Deze gids is bedoeld voor cultureel-erfgoedinstellingen en -organisaties die op basis van hun collecties en de expertise die ze bezitten over die collecties een aanbod willen creëren voor mantelzorgers en personen met dementie.

Het boek Erfgoed en dementie kan besteld worden bij Politeia. Via de FARO-bibliotheek kunt u het boek raadplegen.

Erfgoed en dementie
Erfgoed en dementie. Creëren van een aanbod rond reminiscentie voor personen met dementie en hun mantelzorgers
Auteur(s)
Bart De Nil en Herlinde Dely
Plaats
Brussel
Uitgever
Politeia, i.s.m. FARO, Howest/Kennispunt Mantelzorg en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen
Jaartal
2015
Bestelinformatie