Cultureel erfgoed voor welzijn. Naar een raamwerk voor interventies met cultureel erfgoed voor welzijn en gezondheid

In 2015 organiseerde FARO een kleine workshop over erfgoed en dementie. Dit groeide gestaag maar zeker uit tot de publicatie- en vormingsreeksen Erfgoed en dementie (2015), Meer dan Erfgoed. Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn (2016) en Hoe creëer je een autismevriendelijk museum? (2017).

Hierop verder bouwend zette FARO samen met verschillende partners uit de cultureel-erfgoed- en zorgsector enkele langetermijnpiloottrajecten op. Al deze trajecten focussen op het inzetten van erfgoedcollecties om het welzijn en de gezondheid van mensen te verbeteren én op het meten en evalueren van de gerealiseerde impact. Door trial and error, wat eigen is aan het werken in de praktijk, is het de bedoeling om met deze piloottrajecten heel wat ambitieuze uitkomsten te bereiken die verder gaan dan eenmalige projectresultaten. Niet in het minst heeft FARO zich als doel gesteld om eind 2019 te landen met een generieke toolset en een trainingsaanbod voor cultureel-erfgoed- en zorgactoren.

In deze publicatie krijgt u een inzicht in de bredere doelstellingen van deze trajecten. Daarnaast geven de partnerorganisaties een stand van zaken waarbij ze onder meer ingaan op het design van de trajecten, de bijsturingen onderweg en de lessons learned. Ook is er een apart hoofdstuk over het meten en evalueren van activiteiten die als doel hebben het welzijn van de deelnemers te verbeteren. En tot slot komen enkele stemmen uit de sociale en zorgsector aan het woord.

Het boek Cultureel erfgoed voor welzijn kan besteld worden via de website van Politeia, of via de betere boekhandel.

Cultureel erfgoed voor welzijn
Cultureel erfgoed voor welzijn. Naar een raamwerk voor interventies met cultureel erfgoed voor welzijn en gezondheid
Auteur(s)
Bart De Nil (red.)
Plaats
Brussel
Uitgever
Politeia
Prijs
29 €
Jaartal
2018