Verhaal om de hoek. Cultureel erfgoed als instrument voor zorgzame buurten

Als gevolg van steeds toenemende zorgvragen en nieuwe uitdagingen zoekt de zorg- en welzijnssector naar ondersteuning en samenwerking met andere partners in de maatschappij. Voor de cultureel-erfgoedsector vormt deze evolutie een uitgelezen kans om bruggen te slaan naar andere sectoren om zo een sociale meerwaarde te creëren. Daarbij speelt de buurt een centrale rol. Want de vermaatschappelijking van de zorg kan niet zonder buurtgericht werken. Menselijke relaties versterken en de sociale cohesie verbeteren bieden immers een antwoord op uitdagingen zoals eenzaamheid en sociale isolatie.

Maar hoe en op welke manier kunnen erfgoedorganisaties mee hun schouders zetten onder een zorgzame buurt? Om dat te onderzoeken werkt FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, mee aan enkele langetermijnpiloottrajecten in de buurten van enkele centrumsteden. Het doel: laagdrempelige methodieken en instrumenten ontwikkelen voor een outreachende werking met en in de buurt. Daarbij gaan we ervan uit dat erfgoed een belangrijke asset is die kan worden ingezet om op lokaal niveau maatschappelijke noden en behoeften aan te pakken. Afhankelijk van de lokale context, de partnerorganisaties en de noden van de buurt maakten deze piloottrajecten gebruik van verschillende strategieën.

In deze publicatie krijgt u een inzicht in de algemene doelstellingen van deze trajecten. De partnerorganisaties geven een stand van zaken en een blik achter de schermen. Ook is er een apart hoofdstuk over hoe u het effect van de activiteiten op de sociale cohesie in de buurt kunt meten en evalueren en is er een artikel over ‘maken’ als methodiek. Tot slot komen enkele stemmen uit de sociale, jeugd- en zorgsector aan het woord.

Het boek Verhaal om de hoek kan besteld worden via de website van Politeia, of via de betere boekhandel.

Verhaal om de hoek. Cultureel erfgoed als instrument voor zorgzame buurten
Verhaal om de hoek. Cultureel erfgoed als instrument voor zorgzame buurten
Auteur(s)
Bart De Nil (red.)
Plaats
Brussel
Uitgever
Politeia
Prijs
32 €
Jaartal
2020